answer Key

Answer key Police Bharti Practice Exam 30

1. सोडवा  30 40 28 42 2. एका गावात चहा पिणारे लोक 75% आहे तर कॉफी पिणारे लोक 78% आहे आणि दोन्ही पेय पिणारे लोक 1400 आहे मात्र काहीच न पिणारे लोक 17% आहे तर गावाची एकूण लोकसंख्या किती असेल? 2000 1800 2200 1600 3. भारताचे सर्वात ज्येष्ठ पंतप्रधान खालील पैकी कोण होते? मोरारजी देसाई लाल बहादूर शास्त्री …

Answer key Police Bharti Practice Exam 30 Read More »

Answer Key : Police Bharti Practice Exam 29

1. एक गाडी मुंबई ते पुणे हा प्रवास जाताना 30 किमी प्रति तास ह्या वेगाने करते तर परतीचा प्रवास 60 किमी प्रति तास ह्या वेगाने करते. तर गाडीचा सरासरी वेग किती असेल? 50 किमी प्रति तास 15 किमी प्रति तास 45 किमी प्रति तास 40 किमी प्रति तास 2. सोडवा 2 0 1 4 3. एका काटकोन त्रिकोणाची …

Answer Key : Police Bharti Practice Exam 29 Read More »

Don`t copy text!