Buddhimatta Chachani Test Exam 01

1. P हा N ला म्हणाला – S हा माझा मुलगा तुझ्या एकमेव मुलाचा मुलगा आहे. तर S हा N चा कोण असेल? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. जसे CONVERT = DQOWGSU तसे PRIVATE = ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. 0 3 8 15 24 35 48 ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. आचारी : स्वयंपाक :: सोनार : ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. लक्ष एकक सहस्त्र शतक दशक
या शब्दांचा किमतीनुसार उतरता क्रम लावल्यास कोणता शब्द मध्यभागी असेल? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. आपल्या जागेपासून 5 मी उत्तरेकडे जाऊन नरेश काटकोनात उजव्या हाताला 5 मी गेला. आता त्याने कोणत्या हाताला काटकोनात वळत 5 मी जावे म्हणजे मुळ ठिकाणापासून तो 5 मी अंतरावर असेल? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. 123 412 341 234 523 452 ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. जर 123= 36 आणि 234= 81 तर 345= ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. 44 : 168 :: 55 : ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. 21 मुलांच्या रांगेत साक्षी समोरून 12वी आहे जर रांगेत शेवटी आणखी 3 मुले उभे राहिल्यास शेवटून तिचा क्रमांक काय असेल? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. rm_ _mmdrmdr_ _drmdrmmdrm_rmmd
– ही अक्षरमालिका पूर्ण करा [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. एका गोलाकार टेबलाभोवती 5 मित्र A B C D E केंद्राकडे तोंड करून बसले आहे. A आणि E च्यामध्ये D आहे. D आणि B च्यामध्ये A आहे. तर E ची जागा कुठे असेल? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. 12 10 7 2 -5 -16 ? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. एका गोलाकार टेबलाभोवती 5 मित्र A B C D E केंद्राकडे तोंड करून बसले आहे. A आणि E च्यामध्ये D आहे. D आणि B च्यामध्ये A आहे. तर C कोणाच्या उजव्या हाताला असेल? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. विधान :
1.सर्व केळी आंबे आहेत.
2.काही आंबे चिकू आहेत.
यावरून काय अनुमान काढले जाऊ शकते? [ सर्व विषयांच्या फ्री टेस्ट देण्यासाठी गुगल मध्ये StudyWadi असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


टेस्ट देत असताना 1) लोगो मुळे पर्याय न दिसणे 2) बरोबर उत्तरे चूक उत्तरे न दिसणे 3)कोणताही प्रश्न न दिसणे यासारखे प्रोब्लेम तुम्हाला येत असेल तर खालील बटनवर क्लिक करून तुमचा प्रोब्लेम सोडवा.


9 thoughts on “Buddhimatta Chachani Test Exam 01”

  1. Option 4 is correct
   Please do sum of this number and this sum is in sequence 6 7 8 9 10 11 12

 1. Waghmare harshvardhan

  No option 4 is correct
  Solution=त्या सर्व संख्यांची बेरीज करायची
  ती बेरीज 6,7,8,9,10,11,येत आहे मग पुढे 12 बेरीज येणारा पर्याय 4था आहे …..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!