General Knowledge Test 02 [ सामान्य ज्ञान ]

1. कार्बन या मूलद्रव्याचा अनुक्रमांक … आहे

 
 
 
 

2. अटल पेन्शन योजने अंतर्गत व्यक्तीला वयाच्या …. वर्षानंतर पेन्शन मिळते

 
 
 
 

3. एकेरी नागरिकत्व हे भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य …. देशाच्या राज्यघटनेचे प्रतिबिंब आहे

 
 
 
 

4. पंचायत समितीचा प्रमुख खालीलपैकी कोण असतो?

 
 
 
 

5. …. या वर्षाचा भारत सरकार कायदा भारतीय घटनात्मक विकासासाठी महत्त्वाचा होता

 
 
 
 

6. व्यक्तीच्या त्वचेचा रंग …. या घटकावर ठरतो

 
 
 
 

7. मानवी जबड्यात सुळ्यांची संख्या किती असते?

 
 
 
 

8. व्यक्तीचा आधार क्रमांक …. अंकी असतो

 
 
 
 

9. युरी गागारीन हे …. देशाचे पहिले अवकाशवीर आहेत

 
 
 
 

10. लॅक्‍टिक ऍसिड …. मध्ये असते

 
 
 
 

11. महानगरपालिकेचा प्रमुख प्रशासकाला …. असे म्हणतात

 
 
 
 

12. वयाचे …. वर्ष पूर्ण केलेला व्यक्ती ग्रामपंचायतीचा मतदार असतो

 
 
 
 

13. प्रवाशी भारतीय दिवस कधी साजरा करतात?

 
 
 
 

14. सध्या राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्य किती आहेत?

 
 
 
 

15. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती ….. हे असतात

 
 
 
 

Question 1 of 15

9 thoughts on “General Knowledge Test 02 [ सामान्य ज्ञान ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!