History Test 03

1. ब्रिटिश पार्लमेंट वर निवडून येणारे पहिले हिंदी सभासद खालीलपैकी कोण होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. हिंदू महासभेची स्थापना कोणी केली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. संपूर्ण स्वराज्याची मागणी खालीलपैकी कोणत्या अधिवेशनात करण्यात आली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणते संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले नव्हते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. कॅबिनेट मिशन ….. या नावाने सुद्धा ओळखले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. अमेरिका खंडाचा शोध खालीलपैकी कोणी लावला ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. गीतारहस्य हा ग्रंथ खालीलपैकी कोणी लिहिला आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता पर्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांच्याशी संबंधित नाही? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. ऐक्य करार खालीलपैकी कोणत्या पर्यायाशी संबंधित आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. गदर पार्टीचे सदस्य हे प्रामुख्याने ….. धर्मीय होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. दांडी यात्रेतील प्रवास कोणत्या दोन राज्यात केला गेला ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. भारताचा पहिला व्हाईसरॉय कोण होता ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. कानपूर येथील उठावाचे नेतृत्व खालीलपैकी कोणी केले होते? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. भारत सेवक समाजाची स्थापना खालीलपैकी कोणत्या नेत्याने केली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणत्या कायद्यानुसार कोलकाता येथे सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली होती? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


11 thoughts on “History Test 03”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!