Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

History Test 09 । इतिहास टेस्ट 09

1. योग्य जोडी ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. भारतातील होमरूल चळवळ …… होमरूल चळवळीच्या धर्तीवर आधारित होती [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. राणीच्या जाहीरनाम्यात इंग्रज – भारतीय सैनिकाचे प्रमाण ….. करण्यात आले [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. लॉर्ड विल्यम बेटिंक ने कोणत्या वर्षी सतीप्रथाविरोधी कायदा संमत करून घेतला? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. अनंत लक्ष्मण कान्हेरे हे कोणत्या संघटनेचे सदस्य होते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. भारताचे पितामह अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तिमत्वाची आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. भारतीयांचे समर्थन मिळावे म्हणून ….. या वर्षी वेव्हेल योजना भारतात जाहीर करण्यात आली [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. माणिकतोळा कट प्रामुख्याने कशा संदर्भात होता?  [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. पहिला फॅक्टरी कायदा कोणत्या व्हाईसरॉय च्या कार्यकाळात संमत झाला ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. इंग्रजांनी भारतातील पहिली वखार ….. येथे स्थापन केली होती [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. चौरीचौरा येथील घटनेत किती पोलीस मृत्युमुखी पडले होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. राजा राममोहन रॉय यांच्या अनुयायांनी बंगालमध्ये स्थापन केलेली संस्था खालीलपैकी कोणती आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. फाळणीनंतर झालेल्या दंगली थांबविण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी ….. येथे उपोषण केले होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. देवबंद आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तिमत्व निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. मुस्लिम लीगचे पहिले अध्यक्ष कोण होते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


10 thoughts on “History Test 09 । इतिहास टेस्ट 09”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!