Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Exam 34

1. योग्य शब्द निवडून वाक्य पूर्ण करा
पाण्यातील मोठी मगर बघून माझे डोळे ….. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. ज्याने त्रास दिला आहे तो क्षमा मागेल – या वाक्यातील ‘ज्याने’ हे कोणत्या प्रकारचे सर्वनाम आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

3. घराच्या शेजारील मळ्यातून कोल्ह्याची—-ऐकू येत होती – दिलेले वाक्य पूर्ण करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

4. तोंडपाठ केल्यावर कोणतीही गोष्ट विसरत नाही – या वाक्यातील ‘तोंडपाठ’ या शब्दाचा समास कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

5. प्रदूषणविरहित वातावरणामुळे पर्यटकांचा ओघ हिमाचलकडे आहे – या वाक्यातील ‘मुळे आणि कडे’ या शब्दाचा प्रकार कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

6. सतत मनन चिंतन करावे – या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

7. ‘निस्तेज’ या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

8. अरुणने फक्त चोरी केली होती त्याने खून केला नव्हता पण म्हणतात ना काडीचोर तो माडीचोर – यातील म्हणीचा योग्य अर्थ ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

9. आपण जे दुसऱ्याच्या बाबतीत चिंतितो तेच आपल्या वाट्याला येणे – या अर्थाची म्हण कोणती? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

10. ‘मस्तवाल’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द शोधा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

11. तम या शब्दाचा अर्थ काय होतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. शहरांमध्ये भरपूर गर्दी झाली – शब्दयोगी अव्ययाचा उपप्रकार ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. राजस्थान मध्ये—–तांडा मोठ्या प्रमाणात आढळतो – वाक्य पूर्ण करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

14. खालीलपैकी ‘शुद्ध शब्द’ शोधा : …… घरे [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

15. मातीतील—–अजून टिकून आहे – या वाक्यात येणारे ‘भाववाचक नाम’ निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

16. आपले पर्यावरण सांभाळणे ही आपली खरोखर जबाबदारी आहे – या वाक्यात कोणते ‘क्रियाविशेषण अव्यय’ आले आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

17. ज्याचे भाग्य नाहीसे झाले आहे असा – या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

18. ‘वाक्ताडन’ या शब्दाचा योग्य संधी विग्रह करा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

19. खालीलपैकी संयुक्त व्यंजन ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

20. एखाद्या गोष्टीचा बोभाटा करणे – या अर्थाचा पुढीलपैकी कोणता वाक् प्रचार येईल? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

21. केक बनवण्याचे सामान खरेदी केले पण तिला केक जमलाच नाही – या वाक्यातील ‘पण’ हे कोणत्या प्रकारचे उभयान्वयी अव्यय आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

22. खालील वाक्यातील अप्रत्यक्ष कर्म ओळखा
नानांनी अंजलीला रुपया दिला [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

23. पुढील वाक्याचा प्रयोग ओळखा – आई मुलाला समजून घेते [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

24. खालीलपैकी केवलप्रयोगी अव्यय ओळखा [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

25. माझा अभिमन्यू जिल्हाधिकारी होईल याची मला खात्री आहे – या वाक्यातील ‘माझा’ हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे? [ फ्री पोलीस भरती टेस्ट देण्यासाठी भेट द्या – https://onlinetest.sbfied.com ]

 
 
 
 

Question 1 of 25


मित्रांनो आजच्या टेस्टमध्ये तुम्हाला किती मार्क मिळाले हे मला कमेंट करून नक्की कळवा

8 thoughts on “Marathi Practice Exam 34”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!