Marathi Practice Question Paper 114 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. दरमजल’ या शब्दात कोणत्या भाषेतील उपसर्ग लावला आहे ?

 
 
 
 

2. अचूक समानार्थी शब्द निवडा.
वायस

 
 
 
 

3. दिलेल्या संधी विग्रहाची योग्य संधी शोधा.
राष्ट्र + इतिहास

 
 
 
 

4. सोलापूरी चादरी कोल्हापुरी मिसळ सातारी पेढे ही …………. विशेषणे आहेत.

 
 
 
 

5. पूर्णाभ्यस्त शब्द ओळखा.

 
 
 
 

6. कोणत्या समासात उल्लेख केलेल्या घटकांपेक्षा तिसराच घटक डोळ्यासमोर येतो?

 
 
 
 

7. साप : ? : : गाय : हंबरणे

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या पर्यायातून सर्व शब्द शुद्घ असलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. काय करावे काय करू नये याचा अजिबात विचार नसणे. – या अर्थाचा वाक्प्रचार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखा.
विनोद नेहमीच बँकेत उशिरा येतो.

 
 
 
 

11. खालील वाक्य अर्थपूर्ण होण्यासाठी योग्य विभक्ती प्रत्यय समूह निवडा.
आपल्या आजी….. आपल्यासोबत राहावे अशी लहानग्या आरती….. खूप इच्छा होती; परंतु आजी…. शहरा….अजिबात करमत नसे.

 
 
 
 

12. पुढील शब्दातील तत्सम नसलेला शब्द कोणता ?

 
 
 
 

13. योग्य जोड्या जुळवा.
गट अ-1) शब्दयोगी अव्यय 2) उभयान्वयी अव्यय 3) केवलप्रयोगी अव्यय
गट ब -a) छान b) पुढे c) कारण

 
 
 
 

14. मराठीतील पहिली सामाजिक कांदबरी ……….. ही आहे.

 
 
 
 

15. पर्यायात दिलेल्या पैकी कोणता श्वास वर्ण नाही ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

28 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 114 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!