Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 89 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. वंदन या शब्दापासून कोणते विशेषण तयार होईल? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणता शब्द देशी शब्द नाही? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

3. जनता जनार्दन थोडी रागवली बाकी घडले काही नाही – या वाक्यातील उभयान्वयी अव्ययाचा प्रकार ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

4. आईने ताईला बोलावले मात्र ती आलीच नाही
या वाक्यात कोणकोणते विभक्ती प्रत्यय आहेत? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

5. सोमवारी सकाळी नोकर कामावर …. झाला. – वाक्यासाठी योग्य शुद्ध शब्द निवडा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

6. विद्यार्थी लवकर उठून अभ्यास पूर्ण करतात – संयुक्त वाक्यात रूपांतर करा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

7. रोगी x [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

8. कामात नासाडी करणारे लोक कोणत्या आलंकारिक शब्द द्वारे ओळखले जातात? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

9. दादाने रस्त्यात गाडी लावली – या वाक्यातील तृतीया विभक्तीचे प्रत्यय लागलेला शब्द …. आहे [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

10. कुंजर म्हणजे कोणता प्राणी? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

11. जेव्हा पश्चाताप झाला तेव्हा वेळ निघून गेली होती.
या वाक्यातील क्रियाविशेषण वाक्याचा उपप्रकार ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

12. अनेकवचन करा
बोका [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

13. किल्ल्यातील घोडे बांधण्याची जागा …. या नावाने ओळखली जाते [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

14. आधीच तारे त्यात गेले वारे – या म्हणीचा योग्य अर्थ निवडा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

15. कामाचा व्याप वाढला की तो असा चिडचिड करत असतो – काळ ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

16. पुरणपोळी हा शब्द …. या समासाचे उदाहरण आहे [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

17. बाळाने छान बोलावे – प्रयोग ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

18. सदाभाऊंना कारस्थान समजल्यावर केदारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या – म्हणजे नेमके काय झाले असावे? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

19. योग्य जोडी ओळखा [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 

20. पर्याय दाखवण्यासाठी कोणते विरामचिन्ह वापराल? [ StudyWadi.in ]

 
 
 
 


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

मराठी विषयाच्या आणखी टेस्ट
मराठी – प्रकरणानुसार टेस्ट

34 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 89 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

    1. मराठी विषयाच्या या टेस्टमध्ये 17/25 हा खूप चांगला स्कोर आहे. या टेस्ट बऱ्यापैकी कठीण आहेत. कीप इट अप

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!