Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 92 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. पर्यायातून सामर्थ्यदर्शक क्रियापद निवडा.

 
 
 
 

2. ते निनावी पत्र पाहून सर्वांची उत्सुकता वाढली. – या वाक्यातील विशेषण कोणते ?

 
 
 
 

3. पर्याय दाखवण्यासाठी कोणते विरामचिन्ह वापरतात?

 
 
 
 

4. पक्ष्यांच्या भांडणाला ………….. म्हणतात.

 
 
 
 

5. खालील पर्यायातून संयुक्त स्वर निवडा.

 
 
 
 

6. योग्य उभयान्वयी अव्यय निवडा.
प्रमुख पाहुणे येणार होते ………. आले नाही.

 
 
 
 

7. पुढील शब्दातील विशेषणाचा प्रकार ओळखा.
द्विगुणित

 
 
 
 

8. शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार सांगा –
निर्णयासाठी तिला वेळ हवा आहे.

 
 
 
 

9. प्रत्ययसाधित शब्द ओळखा.

 
 
 
 

10. वर खाली अलीकडे मागे – ही कोणत्या प्रकारची क्रियाविशेषण अव्यये आहेत ?

 
 
 
 

11. विसर्ग संधीचे उदाहरण कोणते?

 
 
 
 

12. हुड – हे कोणत्या प्रकारचे केवलप्रयोगी अव्यय आहे ?

 
 
 
 

13. देव आहे असे मानणारा – या शब्दसमूहाबद्दल शब्द सांगा.

 
 
 
 

14. पर्यायातून द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम निवडा.

 
 
 
 

15. लोटा या शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द कोणता?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

105 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 92 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!