Police Bharti Exam 14

1. एका सांकेतिक भाषेत TARGET हा शब्द tegrat असा लिहितात तर CHAPTER हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

2. 32 खुर्च्यांची किंमत 15872 रू आहे तर दोन खुर्च्यांची किंमत किती ?

 
 
 
 

3. दिलेल्या पर्यायातील कोणत्या शब्दाचे दिलेले सर्व अर्थ बरोबर आहेत ?

 
 
 
 

4. सोडीयम या मुलद्रव्याची संज्ञा …… ही आहे .

 
 
 
 

5. एका चौरसाची बाजू शेकडा 30 ने वाढविल्यास क्षेत्रफळ शेकडा कितीने वाढेल ?

 
 
 
 

6. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) महाराष्ट्राच्या उत्तरेस मध्यप्रदेश राज्य आहे.
विधान 2) महाराष्ट्राच्या पूर्वेस गोवा हे राज्य आहे .
विधान 3) क्षेत्रफळाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक आहे.

 
 
 
 

7. एका पाढ्यातील सर्व अंकांची बेरीज 935 आहे तर तो पाढा कोणत्या संख्येचा असेल ?

 
 
 
 

8. साडे चार तासाचे सेकंद किती ?

 
 
 
 

9. क्रमाने येणारे पद निवडा
X/9 T/49 ? L/225 H/361

 
 
 
 

10. गडाच्या 1/4 पायऱ्या चढून झाल्यावर 240 पायऱ्या शिल्लक असल्यास गडाला पायऱ्या किती ?

 
 
 
 

11. राष्ट्रपतीचे पद रिक्त असल्यास उपराष्ट्रपती काम पाहतात आणि तेही नसल्यास ………. ते पद
तात्पुरते सांभाळतात.

 
 
 
 

12. दोन वस्तूंमधील साधर्म्य दाखवण्यासाठी सम सारखा यासारख्या शब्दांचा वापर केल्यास ……….. अलंकार होतो.

 
 
 
 

13. भाववाचक नाम नसलेला शब्द ओळखा.

 
 
 
 

14. 95 + (8 × 12) + 12 – 9 = ?

 
 
 
 

15. खालील शब्दांपैकी नपुंसकलिंगी शब्द कोणता ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

9 thoughts on “Police Bharti Exam 14”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!