Police Bharti Exam 14

1. 32 खुर्च्यांची किंमत 15872 रू आहे तर दोन खुर्च्यांची किंमत किती ?

 
 
 
 

2. एका चौरसाची बाजू शेकडा 30 ने वाढविल्यास क्षेत्रफळ शेकडा कितीने वाढेल ?

 
 
 
 

3. खालील शब्दांपैकी नपुंसकलिंगी शब्द कोणता ?

 
 
 
 

4. गडाच्या 1/4 पायऱ्या चढून झाल्यावर 240 पायऱ्या शिल्लक असल्यास गडाला पायऱ्या किती ?

 
 
 
 

5. एका सांकेतिक भाषेत TARGET हा शब्द tegrat असा लिहितात तर CHAPTER हा शब्द कसा लिहिला जाईल ?

 
 
 
 

6. सोडीयम या मुलद्रव्याची संज्ञा …… ही आहे .

 
 
 
 

7. दोन वस्तूंमधील साधर्म्य दाखवण्यासाठी सम सारखा यासारख्या शब्दांचा वापर केल्यास ……….. अलंकार होतो.

 
 
 
 

8. भाववाचक नाम नसलेला शब्द ओळखा.

 
 
 
 

9. दिलेल्या पर्यायातील कोणत्या शब्दाचे दिलेले सर्व अर्थ बरोबर आहेत ?

 
 
 
 

10. एका पाढ्यातील सर्व अंकांची बेरीज 935 आहे तर तो पाढा कोणत्या संख्येचा असेल ?

 
 
 
 

11. साडे चार तासाचे सेकंद किती ?

 
 
 
 

12. 95 + (8 × 12) + 12 – 9 = ?

 
 
 
 

13. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) महाराष्ट्राच्या उत्तरेस मध्यप्रदेश राज्य आहे.
विधान 2) महाराष्ट्राच्या पूर्वेस गोवा हे राज्य आहे .
विधान 3) क्षेत्रफळाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा भारतात दुसरा क्रमांक आहे.

 
 
 
 

14. राष्ट्रपतीचे पद रिक्त असल्यास उपराष्ट्रपती काम पाहतात आणि तेही नसल्यास ………. ते पद
तात्पुरते सांभाळतात.

 
 
 
 

15. क्रमाने येणारे पद निवडा
X/9 T/49 ? L/225 H/361

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

9 thoughts on “Police Bharti Exam 14”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!