Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 62

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. 2 रू 5 रू आणि 20 रू.यांची अशी किती समान नाणी घ्यावी म्हणजे एकूण रक्कम 729 रू इतकी होईल?

 
 
 
 

3. इंग्रजी वर्णमालेतील तेविसावे अक्षर कोणते ?

 
 
 
 

4. अतिसंक्षिप्त रूप द्या.
168/196

 
 
 
 

5. 13/25 या अपूर्णांकाचे शेकड्यात रूपांतर करा

 
 
 
 

6. आझाद हिंद सेनेचे बोधचिन्ह काय होते?

 
 
 
 

7. रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडून खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
एकाची जळते …….. दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रातील संत आणि त्यांची समाधीस्थळे यांच्या अचूक जोड्या जुळवा.
गट A -1) संत एकनाथ 2) रामदास स्वामी 3) संत तुकाराम
गट B – a) सज्जनगड b) देहू c) पैठण

 
 
 
 

9. एक टाईपरायटर Account हा शब्द Bccounu असा टाईप करते Fish हा शब्द Gisi असा टाईप करते तर ते टाईपरायटर Mood हा शब्द कसा टाइप करेल?

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. मॅकमोहन रेषा ही कोणत्या दोन देशांमधील सीमारेषा आहे?

 
 
 
 

12. दोन संख्या अनुक्रमे 3X व 5X असून त्यांचा मसावि 6 आहे व लसावि 90 आहे तर त्या दोन संख्यातील फरक काय ?

 
 
 
 

13. पर्यायातून अभ्यस्त शब्द ओळखा.

 
 
 
 

14. खालील अंक मालिका पूर्ण करा.
2 15 28 41 ? 67

 
 
 
 

15. सौरभ पूर्वेकडे तोंड करून उभा आहे तो 90 अंश काटकोनात डावीकडे वळला तर आता त्याची पाठ कोणत्या दिशेला असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

22 thoughts on “Police Bharti Exam 62”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!