Police Bharti Exam 62

1. 2 रू 5 रू आणि 20 रू.यांची अशी किती समान नाणी घ्यावी म्हणजे एकूण रक्कम 729 रू इतकी होईल?

 
 
 
 

2. रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडून खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
एकाची जळते …….. दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी

 
 
 
 

3. पर्यायातून अभ्यस्त शब्द ओळखा.

 
 
 
 

4. सौरभ पूर्वेकडे तोंड करून उभा आहे तो 90 अंश काटकोनात डावीकडे वळला तर आता त्याची पाठ कोणत्या दिशेला असेल?

 
 
 
 

5. आझाद हिंद सेनेचे बोधचिन्ह काय होते?

 
 
 
 

6. अतिसंक्षिप्त रूप द्या.
168/196

 
 
 
 

7. खालील अंक मालिका पूर्ण करा.
2 15 28 41 ? 67

 
 
 
 

8. 13/25 या अपूर्णांकाचे शेकड्यात रूपांतर करा

 
 
 
 

9. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. इंग्रजी वर्णमालेतील तेविसावे अक्षर कोणते ?

 
 
 
 

11. मॅकमोहन रेषा ही कोणत्या दोन देशांमधील सीमारेषा आहे?

 
 
 
 

12. एक टाईपरायटर Account हा शब्द Bccounu असा टाईप करते Fish हा शब्द Gisi असा टाईप करते तर ते टाईपरायटर Mood हा शब्द कसा टाइप करेल?

 
 
 
 

13. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. दोन संख्या अनुक्रमे 3X व 5X असून त्यांचा मसावि 6 आहे व लसावि 90 आहे तर त्या दोन संख्यातील फरक काय ?

 
 
 
 

15. महाराष्ट्रातील संत आणि त्यांची समाधीस्थळे यांच्या अचूक जोड्या जुळवा.
गट A -1) संत एकनाथ 2) रामदास स्वामी 3) संत तुकाराम
गट B – a) सज्जनगड b) देहू c) पैठण

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

22 thoughts on “Police Bharti Exam 62”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!