Police Bharti Exam 84

1. 1995 ची सुरुवात रविवारने झाली असेल तर 2000 या वर्षाची सुरुवात कोणत्या वाराने झाली असेल?

 
 
 
 

2. पूर्वा पश्चिमेला चालते आहे ती उजवीकडे वळते पुन्हा उजवीकडे वळते नंतर डावीकडे वळून पुन्हा डावीकडे वळून चालायला लागली तर ती नेमक्या कोणत्या दिशेला जात आहे?

 
 
 
 

3. 0.8965 + 0.0365 + 321 +0.007 = ?

 
 
 
 

4. मानवी डोळ्यातील शंकूपेशीचे मुख्य कार्य कोणते?

 
 
 
 

5. एका पेटीत 3 डझन आंबे आहेत अशा 12 पेट्यात एकूण किती आंबे असतील?

 
 
 
 

6. काही माणसे एक काम 6 दिवसात पूर्ण करतात तर त्या कामाच्या दुप्पट काम पूर्वीच्या माणसांच्या निमपट माणसे किती दिवसात पूर्ण करतील ?

 
 
 
 

7. खालीलपैकी एक शब्द तद्भव आहे कोणता तो ओळखा.

 
 
 
 

8. संकटकाळी मिळालेली थोडीशी मदत महत्त्वाची ठरते या अर्थाची म्हण कोणती ?

 
 
 
 

9. एका लॅपटॉपची छापील किंमत 35500 रु आहे दुकानदाराने तो लॅपटॉप स्वप्नीलला 32660 रुपयास विकला तर स्वप्नीलला शेकडा किती सुट मिळाली ?

 
 
 
 

10. जागरण या शब्दातील पहिल्या अक्षराची वृत्तामध्ये मात्रा किती मानली जाईल?

 
 
 
 

11. इलेक्ट्रॉन चा जनक असे खालीलपैकी कोणास म्हटले जाते?

 
 
 
 

12. खाली दिलेल्या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
सजातीय × ?

 
 
 
 

13. सिलोन हे कोणत्या देशाचे जुने नाव आहे?

 
 
 
 

14. एका समलंब चौकोनाच्या समांतर बाजूंची बेरीज 32 से.मी.आहे व त्यातील लंबातर 10 से.मी आहे तर त्याचे क्षेत्रफळ किती चौ.से.मी असेल ?

 
 
 
 

15. लेखक : पुस्तक : : सोनार : ?

 
 
 
 

Question 1 of 15

Police Bharti 2022 Question Paper, Online Test, Free Mock Test with Explanation

Subjects : Current Affairs, General Knowledge, Mathematics and Reasoning and Marathi Grammarमित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

21 thoughts on “Police Bharti Exam 84”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!