Police Bharti Question Paper 104

1. सोडवा

 
 
 
 

2. जिल्हा पोलिस अधीक्षक हे पद ……. सेवेत मोडते.

 
 
 
 

3. हवा : पंखा :: प्रकाश : ?

 
 
 
 

4. विसंगत घटक ओळखा

 
 
 
 

5. आगरकरांनी सुरू केलेले ‘ सुधारक ‘ हे …. होते

 
 
 
 

6. जंतर मंतर हे प्रसिद्ध ठिकाण खालील पैकी कोठे आहे?

 
 
 
 

7. सांगकाम्या या शब्दाचा योग्य अर्थ कोणता?

 
 
 
 

8. गवळण ह्या शब्दाची पुल्लिंगी जोडी कोणती?

 
 
 
 

9. रेखा वैशुची बहीण आहे. रेखाच्या पतीच्या मुलीचे वैशुच्या मुलीशी असणारे नाते काय?

 
 
 
 

10. भूकंपाच्या धक्क्याचे मापन करणारे यंत्र ….. आहे.

 
 
 
 

11. रहिमने 100 रुपये खरेदी किंमत असणाऱ्या दोन खेळण्या प्रत्येकी 10% नफा मिळवून आणि 10% तोटा सहन करून विकल्या तर ह्या व्यवहारात त्याला किती नफा किंवा तोटा झाला?

 
 
 
 

12. ओठ कशाचे? देठचि फुलल्या पारिजातकाचे – अलंकार ओळखा

 
 
 
 

13. उद्या चार वाजता माझा निकाल लागलेला असेल – वाक्याचा काळ ओळखा

 
 
 
 

14. 1100 रुपयांचे 10% दराने दोन वर्षात चक्रवाढ व्याज किती होईल?

 
 
 
 

15. जर 200 चे 18% + 100 चे 64% = ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


3 thoughts on “Police Bharti Question Paper 104”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!