Police Bharti Question Paper 55

1. एका मॉल मध्ये एका खेळणीची किंमत 25% वाढवून लावली जाते आणि मग ग्राहकाला 20% सूट दिली जाते. जर ग्राहक त्या खेळणीचे 1800 रुपये देत असेल तर त्या खेळणीची मूळ किंमत किती असेल?

 
 
 
 

2. VEHICLE हा शब्द VHCL-559 असा लिहितात तर त्याच भाषेत PARKING हा शब्द कसा लिहिता येईल?

 
 
 
 

3. ‘शंका न घेता’ हा अर्थ सांगणारा एकच शब्द खालील पैकी कोणता आहे?

 
 
 
 

4. जर क हा ब पेक्षा 20% ने लहान आहे. तर ब हा क पेक्षा किती टक्के ने मोठा आहे?

 
 
 
 

5. एका रेल्वेची लांबी 650 मीटर आहे ती एक पूल 50 मीटर /सेकंद ह्या वेगाने 20 सेकंदात पार करते. तर त्या पुलाची लांबी किती मीटर असेल?

 
 
 
 

6. 3/8 + 3/4 – 3/2 + 3 = ?

 
 
 
 

7. प्लास्टिक हे एक ……. नाम आहे.

 
 
 
 

8. जर AB = -1 आणि EG = -2 तर YX = ?

 
 
 
 

9. संख्या मालिका पूर्ण करा 12 17 14 16 16 15 18 14 20 ? 22

 
 
 
 

10. विधान परिषद सदस्यांची संख्या …… पेक्षा कमी नसते.

 
 
 
 

11. 1 हॉर्स पॉवर म्हणजे किती वॅट?

 
 
 
 

12. मला आई आवडते. या वाक्यातील क्रियापद….. आहे.

 
 
 
 

13. श्रद्धा ला फक्त एक मावशी आहे. श्रद्धाच्या मावस भावाच्या वडिलांची मुलगी श्रद्धा च्या आईच्या बहिणीच्या सासूची कोण लागते?

 
 
 
 

14. कानडी भाषेतून मराठी भाषेत आलेला शब्द निवडा

 
 
 
 

15. दख्खनचे पठार हे खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या खडका पासून बनलेले आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


6 thoughts on “Police Bharti Question Paper 55”

  1. Sir question paper madhil questions che answer je wrong astil tyache answer sangun spashtikarn dyavr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!