नवीन टेस्ट

Police Bharti Question Paper 69

1. लेखक : पुस्तक : : संपादक : ?

 
 
 
 

2. फकिरा ‘ ही प्रसिद्ध साहित्य कृती कोणाची आहे?

 
 
 
 

3. पाण्यात मीठ विरघळणे हा कोणता बदल आहे?

 
 
 
 

4. 9/5 + 0.8 = ?

 
 
 
 

5. एक रेल्वे एका पोल ला 25 सेकंदात आणि 100 मी लांबीच्या एका पुलाला 35 सेकंदात ओलांडत असेल तर रेल्वे ची लांबी किती असेल?

 
 
 
 

6. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं ‘ हे प्रसिद्ध वाक्य कोणाचे आहे?

 
 
 
 

7. 1000 रुपयांचे द सा द शे 10 रुपये दराने 3 वर्षात चक्रवाढ व्याज किती होईल?

 
 
 
 

8. वेगळा पर्याय निवडा

 
 
 
 

9. 5-4-2=10 आणि 6-3-3=6 तर 8-6-3=?

 
 
 
 

10. जेवणानंतर लगेच ……. होण्याची सवय चांगली नाही.

 
 
 
 

11. अधोगती = ? + गती – संधी विग्रह चा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

12. 2x + m = 4x तर आणि x ची किंमत 6 असेल तर m ची किंमत किती?

 
 
 
 

13. खालील पैकी कोणते विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय नाही?

 
 
 
 

14. महाराष्ट्र राज्यात ……पंचायत राज व्यवस्था अस्तिवात आहे.

 
 
 
 

15. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


2 thoughts on “Police Bharti Question Paper 69”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!