Police Bharti Question Paper 69

1. खालील पैकी कोणते विकल्प बोधक उभयान्वयी अव्यय नाही?

 
 
 
 

2. पाण्यात मीठ विरघळणे हा कोणता बदल आहे?

 
 
 
 

3. 9/5 + 0.8 = ?

 
 
 
 

4. अधोगती = ? + गती – संधी विग्रह चा योग्य पर्याय निवडा

 
 
 
 

5. वेगळा पर्याय निवडा

 
 
 
 

6. 1000 रुपयांचे द सा द शे 10 रुपये दराने 3 वर्षात चक्रवाढ व्याज किती होईल?

 
 
 
 

7. 5-4-2=10 आणि 6-3-3=6 तर 8-6-3=?

 
 
 
 

8. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

9. फकिरा ‘ ही प्रसिद्ध साहित्य कृती कोणाची आहे?

 
 
 
 

10. 2x + m = 4x तर आणि x ची किंमत 6 असेल तर m ची किंमत किती?

 
 
 
 

11. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं ‘ हे प्रसिद्ध वाक्य कोणाचे आहे?

 
 
 
 

12. लेखक : पुस्तक : : संपादक : ?

 
 
 
 

13. एक रेल्वे एका पोल ला 25 सेकंदात आणि 100 मी लांबीच्या एका पुलाला 35 सेकंदात ओलांडत असेल तर रेल्वे ची लांबी किती असेल?

 
 
 
 

14. महाराष्ट्र राज्यात ……पंचायत राज व्यवस्था अस्तिवात आहे.

 
 
 
 

15. जेवणानंतर लगेच ……. होण्याची सवय चांगली नाही.

 
 
 
 

Question 1 of 15


Police Bharti 2019

Police Bharti 2019 Perfect Guide ( पोलीस भरती संपूर्ण मार्गदर्शक)

Maharashtra Police Bharti 2019 ची परिपूर्ण माहिती,अभ्यास, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेसाठी हव्या असणाऱ्या सर्व मार्गदर्शनासाठी खालील पेज ला भेट द्या


2 thoughts on “Police Bharti Question Paper 69”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!