Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Science Practice Question Paper 04 | विज्ञान सराव परीक्षा 04

1. फेकोथेरपी ही शस्त्रक्रिया खालीलपैकी कशासाठी केली जाते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. क जीवनसत्वाचे रासायनिक नाव काय आहे ?

 
 
 
 

3. मनुष्याला त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात एकूण …. दात येतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतींना बिया येत नाही ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. वस्तूमान खालीलपैकी कोणत्या एककात मोजतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. प्रौढ व्यक्तीच्या मेंदूचे वजन ….. इतके असते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. रक्तामध्ये प्लाझ्माचे प्रमाण ….% इतके असते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. खालीलपैकी कोणता रोग संपर्कजन्य नाही ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. प्रथिने खालील पैकी कोणत्या मूलद्रव्यांपासून बनलेले असतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. सिडार हे पेय …. फळापासून बनवतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणत्या द्रव्याच्या अवस्थेत दोन कणातील अंतर खूप जास्त असते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता पदार्थ विजेचा सुवाहक आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. मानवी कानाची ध्वनी ऐकण्याची मर्यादा …. इतकी आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. वैशाली ही ….. ची जनुकीयदृष्ट्या सुधारित प्रजाती आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. बिजागरीचा सांधा खालीलपैकी कोठे असतो? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15

1 thought on “Science Practice Question Paper 04 | विज्ञान सराव परीक्षा 04”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!