Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Geography Practice Question Paper 05 | भूगोल सराव परीक्षा 05

1. 1646 मी उंची असणारे कळसुबाई शिखर भौगोलिक दृष्ट्या खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात येते ?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. वादळी ग्रह – अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या ग्रहाची आहे ?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. भारतातील 13 बंदरापैकी सर्वात नवीन बंदर खालीलपैकी कोणते आहे?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचा देश खालीलपैकी कोणता आहे ?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. बीड हे शहर …. या नदीच्या काठावर वसलेले आहे
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडे 23.5° वर जे वृत्त आहे त्याला …. असे म्हणतात
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. भारत देशाची भूसीमा शेजारील …. देशांना लागून आहे
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. ध्रुवतारा आपणास ….. दिशा दर्शवितो
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. सुपीक मृदेच्या वरच्या थराला …. असे म्हणतात
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. माघारी मान्सूनचा काळ खालीलपैकी कोणता आहे?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. हिमालय पर्वत रांगातील सर्वोच्च शिखराची उंची किती मिटर आहे?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणती नदी पश्चिमवाहिनी आहे?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. भरतीच्या वेळी नदी मुखातून समुद्राचे पाणी जेथपर्यंत नदीत शिरते त्या भागास ….. असे म्हणतात
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. कृष्णा नदीचा उगम खालीलपैकी कोठे झाला आहे?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. महाराष्ट्रातील निर्माण झालेला सर्वात नवा जिल्हा खालीलपैकी कोणता आहे?
[ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


10 thoughts on “Geography Practice Question Paper 05 | भूगोल सराव परीक्षा 05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!