Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 43 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 43

1. छोडो भारत ठराव ………. येथील 1942 च्य़ा काँग्रेस अधिवेशनात संमत करण्यात आला.

 
 
 
 

2. भारताच्या निती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष खालीलपैकी कोण होते?

 
 
 
 

3. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेच्या वेळी ….. हे मारताचे व्हाइसरॉय होते.

 
 
 
 

4. आशिया खंडातील सर्वोच्च शिखर कोणते ?

 
 
 
 

5. हिराकुड प्रकल्प कोणत्या नदीवर उभारण्यात आला आहे?

 
 
 
 

6. चैत्यभूमी येथे खालीलपैकी कोणाची समाधी आहे?

 
 
 
 

7. जहांगीर आर्ट गॅलरी कोठे आहे?

 
 
 
 

8. दक्षिण अमेरिका खंडात खालीलपैकी कोणते पठार आहे ?

 
 
 
 

9. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

10. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कोठे आहे?

 
 
 
 

11. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

12. ………….. हा पाण्याचा झरा अमरावती जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

13. 1857 चे स्वातंत्र्यसमर हा ग्रंथ खालीलपैकी कोणी लिहिला आहे ?

 
 
 
 

14. ………. हा देश दक्षिण अमेरिका खंडातील सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश आहे.

 
 
 
 

15. हवेत उडणारा एकमेव सस्तन प्राणी कोणता?

 
 
 
 

16. दिलेल्या विधानातून योग्य विधान कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

17. पन्हाळा हा किल्ला……….. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

18. पालघर जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहे?

 
 
 
 

19. कळंब या समान नावाचा तालुका यवतमाळ आणि ………….. जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

20. जागतिक आरोग्य संघटनेचे स्थापना वर्ष पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

13 thoughts on “General Knowledge Mix Test 43 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 43”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!