Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

मराठी भाषेचा उगम आणि व्याकरण

[ Marathi Bhashecha Ugam ani Vyakaran ] मराठी भाषेचा उगम आणि व्याकरण – या प्रकरणावर आधारित प्रश्नसंच

1. इंग्रजी भाषेच्या संपर्कामुळे मराठी भाषेत नव्या दोन स्वरांचा समावेश झाला आहे. यामुळे आधुनिक मराठी वर्णमालेतील स्वरांची संख्या …. इतकी झाली आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. मूळ मराठी वर्णमालेतील वर्णांची संख्या …. इतकी आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. दोन समान वर्ण एकत्र येऊन त्यापासून तयार होणारी रचना …. या नावाने ओळखली जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. ऱ्हस्व स्वराच्या उच्चारास कमी कालावधी लागतो. त्या कालावधीची मात्रा …. मानतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. ज्या व्यंजनांचा उच्चार करणे सोपे असते त्या व्यंजनांना ….. व्यंजन असे म्हणतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. काही स्वर हे दोन स्वरांच्या एकत्रीकरणापासून तयार होतात. त्या स्वरांना …. असे म्हणतात [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. शास्त्रीय मराठी व्याकरण हे मराठी व्याकरणावरील पुस्तक खालीलपैकी कोणी लिहिले आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. अक्षर हे …… मिळवल्यानंतर तयार होते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. मराठी भाषेची लिपी ….. ही आहे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. मराठी भाषेतील एकूण महाप्राण वर्णांची संख्या किती आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणते व्यंजन अनुनासिक व्यंजन नाही ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. राष्ट्रपती या शब्दांमध्ये व्यंजनांची संख्या किती आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. द्रविडीयन भाषा गटातून घेतलेला वर्ण खालीलपैकी कोणता आहे? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. योग्य जोडी ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. खालीलपैकी कोणता वर्ण दंतौष्ठ्य वर्ण आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6 thoughts on “मराठी भाषेचा उगम आणि व्याकरण”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!