Marathi Practice Question Paper 98 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. रिकाम्या जागी योग्य शब्द सुचवा.
बाहेर अगदीच ……….. पाऊस होता म्हणून बाबांनी छत्री सोबत नेली नाही.

 
 
 
 

2. ओ हा ……… स्वर आहे.

 
 
 
 

3. अचूक अर्थ स्पष्ट करणारा शब्दसमूह निवडा.
वानरकिवण

 
 
 
 

4. खालील वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.
आपण येत्या गुरुवारी शिर्डीला जाऊ.

 
 
 
 

5. खालील वाक्यात आलेल्या विशेषणाचा प्रकार ओळखा.
आईने पूजेसाठी काही विड्याची पाने घेतली.

 
 
 
 

6. आईने दुकानातून आणण्यास सांगितलेल्या वस्तू माझ्या लक्षात आहे – नकारार्थी वाक्य बनवा.

 
 
 
 

7. व्यासंग या शब्दातील संधीचा विग्रह पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
तिलांजली देणे

 
 
 
 

9. तत्सम शब्दांचा गट ओळखा.

 
 
 
 

10. ब्राह्मणभोजन या शब्दातील योग्य समास ओळखा.

 
 
 
 

11. कृपण हा खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे ?

 
 
 
 

12. खालील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय शोधा.
रिक्षा झाडाखाली उभी करून तो चहा पिण्यासाठी गेला.

 
 
 
 

13. अकर्मक कर्तरी प्रयोगाचे लक्षण खालीलपैकी कोणते नाही ?

 
 
 
 

14. पर्यायात दिलेल्या शब्दातून क्रियापद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

15. पर्यायातून प्रथमा विभक्तीचे एकवचनातील प्रत्यय ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

9 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 98 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

  1. अकर्मक कर्तरी प्रयोगात कर्म नसते..पर्यायात कर्म असते दिलय..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

वर्षभरातील सर्व टेस्ट फक्त 99 रुपयात!