Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Panchayat Raj Test 05 | पंचायत राज टेस्ट 05

1. ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारास … अनामत रक्कम म्हणून जमा करावी लागते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

2. जिल्हा परिषद निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारांनी वयाचे …. वर्षे पूर्ण केलेले असावे [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

3. उपजिल्हाधिकारी हा … दर्जाचा अधिकारी असतो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

4. पंचायत समितीचे जास्तीत जास्त किती सभासद असू शकतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

5. खालीलपैकी वेगळा पर्याय निवडा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

6. पंचायत समितीच्या साधारण बैठकीचे अध्यक्षपद खालीलपैकी कोणाकडे असते ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

7. भारतीय राज्यघटनेत 12वे परिशिष्ट …. व्या घटनादुरुस्तीने जोडण्यात आले [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

8. पंचायत राज प्रणाली बाबत चुकीची जोडी ओळखा [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

9. महानगरपालिकेचा अध्यक्ष …. या नावाने ओळखला जातो [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

10. जिल्ह्यातील दंगलग्रस्त भागात गोळीबार करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या अधिकाऱ्याला आहे ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

11. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे पदसिद्ध सचिव खालीलपैकी कोण असतात ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

12. छावणी मंडळ यांना …. असे देखील संबोधले जाते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

13. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ….. नुसार ग्रामपंचायतीचे कार्य चालते [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

14. सरपंच समितीत प्रत्येक गटातून … सरपंच किंवा गटातील एकूण सरपंचाच्या 1/5 सरपंच यापैकी जी संख्या अधिक असेल तितके सदस्य असतात. [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

15. तलाठी या पदाची नेमणूक खालीलपैकी कोणता अधिकारी करतो ? [ Free सराव परीक्षा देण्यासाठी गुगल मध्ये ( StudyWadi )स्टडी वाडी असे सर्च करा ]

 
 
 
 

Question 1 of 15


3 thoughts on “Panchayat Raj Test 05 | पंचायत राज टेस्ट 05”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!