नवीन टेस्ट

Police Bharti Exam 11

1. P हा A B C या तिन्ही बहिणींचा एकुलता एक भाऊ आहे तर P ची बायको C ची कोण लागेल ?

 
 
 
 

2. पुढील शब्दासाठी योग्य अर्थाचा शब्दसमूह निवडा.
परदेशगमन

 
 
 
 

3. ने ए शी हे कोणत्या विभक्तीचे प्रत्यय आहे ?

 
 
 
 

4. जागतिक आरोग्य दिन केव्हा असतो ?

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या संस्थेची स्थापना कोणी केली ते पर्यायातून निवडा.
निष्काम कर्ममठ

 
 
 
 

6. SRPF ची प्रथम स्थापना ……. या ठिकाणी झाली.

 
 
 
 

7. जर 27039 = SUPER तर 09322 =?

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?
हाताचा मळ असणे.

 
 
 
 

9. एका संख्येला तीन भागात असे विभागले की प्रत्येक भाग आधीच्या भागापेक्षा दुप्पट असेल. जर सर्वात मोठ्या आणि लहान भागात 21 चा फरक असेल तर ती संख्या कोणती असेल?

 
 
 
 

10. 9 + 99 + 999 + 999 + 99909 = ?

 
 
 
 

11. एका रांगेत हर्षल मधोमध असणाऱ्या मुलाच्या मागे उभा आहे हर्षलचा क्रमांक समोरून 16 वा आहे तर रांगेत एकूण मुले किती ?

 
 
 
 

12. मी पोलिस भरतीची तयारी करत आहे .
वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

13. बऱ्याच दिवसांनी भेटलेल्या 8 मित्रांनी एकमेकांना एकेकदा हस्तांदोलन केले तर एकूण किती हस्तांदोलने झाले असतील ?

 
 
 
 

14. 11 ते 30 पर्यंतच्या सर्व मूळ संख्यांची बेरीज आणि 31 ते 50 पर्यंतच्या सर्व मूळ संख्यांच्या बेरजेतील फरक किती ?

 
 
 
 

15. एका संख्येतील अंकांची बेरीज 18 आहे म्हणून तिला खालीलपैकी ……. या संख्येने नक्की भाग जातो.

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

15 thoughts on “Police Bharti Exam 11”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!