Police Bharti Exam 27

1. आजी आणि नात यांच्या वयात 60 वर्ष इतका फरक आहे त्यांचे एकूण वय 84 वर्ष असेल तर चार वर्षापूर्वी आजीचे वय किती असेल ?

 
 
 
 

2. 180 सफरचंदापैकी 16 सफरचंद खराब झाले तर एक डझनचा एक बॉक्स याप्रमाणे बॉक्स तयार केले तर किती सफरचंद शिल्लक राहतील ?

 
 
 
 

3. लाल बाल पाल या जहाल नेत्यांच्या गटात कोणता शब्द आडनाव दर्शवतो?

 
 
 
 

4. चुकीचा पर्याय निवडा

 
 
 
 

5. एका सांकेतिक भाषेत FLEXIBLE हा शब्द EK4W3AK4 तर DANGEROUS हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

6. Pan Card वर असणारा नंबर किती अंक + अक्षरांचा असतो?

 
 
 
 

7. पुढीलपैकी कोणती संख्या 140 ते 150 च्या दरम्यान असणारी मुळ संख्या आहे ?

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या पैकी कोणते मृदू व्यंजन आहे ?

 
 
 
 

9. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा
56 72 90 110 ?

 
 
 
 

10. एका त्रिकोणाच्या तिन्ही कोनाचे गुणोत्तर प्रमाण 2:3:4 आहे तर सर्वात मोठा कोन किती अंशाचा असेल ?

 
 
 
 

11. खालील वाक्यात आलेल्या विशेषणाचा प्रकार ओळखा.
कडू कारल्याची भाजी आम्ही सगळे मात्र आवडीने खातो. – या वाक्यातील कडू हे …… विशेषण आहे.

 
 
 
 

12. अन्याय ‘ या शब्दातील योग्य समास ओळखा.

 
 
 
 

13. क्रमाने येणारे पद निवडा
SD QF OH MJ ?

 
 
 
 

14. मांजरीने गॅसवर असलेले दुधाचे पातेले सांडून दिले.
या वाक्यातील ( मांजर ) या शब्दाची जात ओळखा.

 
 
 
 

15. …… ला घटनेचा आत्मा असे म्हटले जाते

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

9 thoughts on “Police Bharti Exam 27”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!