Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 101 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. पर्यायातून अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

2. इमली हा हिंदी शब्द आहे तर मुदत हा ………. शब्द आहे.

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या वाक्यातील क्रियापदाच्या रुपावरून कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?
तब्बेतीची काळजी घ्या.

 
 
 
 

4. लोक + इच्छा’ हा कोणत्या शब्दाचा संधियुक्त विग्रह आहे ?

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या शब्दाचे रूप दोन्ही वचनात सारखेच असते ?

 
 
 
 

6. अनुरूप अतिक्रमण अवकृपा अजिंक्य हे शब्द मराठी व्याकरणात ……….. म्हणून ओळखले जातात.

 
 
 
 

7. ज्याची बुद्धी कोणत्याही परिस्थितीत स्थिर राहते त्याला …….. म्हणतात.

 
 
 
 

8. सप्तमी विभक्ती खालीलपैकी कोणत्या नामाला लागली आहे ?

 
 
 
 

9. …………… समासात दोन्हीं पदे प्रधान नसतात तर अव्ययीभाव समासात ………. पद प्रधान असते.

 
 
 
 

10. खाली दिलेल्या पर्यायातून अनिश्चित सर्वनाम कोणते ते निवडा.

 
 
 
 

11. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
तेरड्याचा रंग …….. दिवस.

 
 
 
 

12. कोणत्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो ?

 
 
 
 

13. मिनल कालच्या मीटिंगला उपस्थित नव्हती. – होकारार्थी वाक्य करा.

 
 
 
 

14. संमतिदर्शक केवलप्रयोगी अव्ययाची अचूक उदाहरणे ओळखा.
अ) अबब ! केवढी खोल विहीर आहे ही.
ब) शाब्बास ! छान गुण मिळाले.
क) ठीक ! हे छान झाले.
ड) बराय ! तू म्हणतोस तसे करूया.

 
 
 
 

15. काल मामांनी घरी केळ्यांचा ……… आणला.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

8 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 101 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!