Marathi Practice Question Paper 117 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. गटात न बसणारा वर्ण कोणता ते दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. पुढील नामाचा प्रकार ओळखा.
गुलामगिरी

 
 
 
 

3. कंजूष या शब्दाला खालीलपैकी कोणते शब्द समानार्थी आहेत ?

 
 
 
 

4. संयुक्त वाक्य बनवा.
कडाक्याची थंडी आहे. सोबत गरम कपडे घ्यावे लागतील.

 
 
 
 

5. भर मांडवात श्रीधरने त्याच्या लहान भावाच्या श्रीमुखात दिली.- शब्दशक्ती ओळखा.

 
 
 
 

6. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. खाली दिलेल्या शब्दसमुहासाठी योग्य तो शब्द निवडा.
डोक्यावरून ओझे वाहून नेणारा

 
 
 
 

8. शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

9. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य आलंकारिक शब्द निवडा.
धड इकडे ना तिकडे : ? : अत्यंत मूर्ख माणूस : अकलेचा खंदक

 
 
 
 

10. खालील वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ पर्यायातून निवडा.
भावनेचा बांध फुटणे

 
 
 
 

11. सहपरिवार या सामासिक शब्दाचा विग्रह कसा होतो ?

 
 
 
 

12. दवाखाना हा ……….. शब्द आहे.

 
 
 
 

13. पर्यायातून अनेकवचनी शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. खालील म्हण योग्य पर्याय निवडून पूर्ण करा.
‘……’च्या मागोमाग ‘ग’ येतो.

 
 
 
 

15. मराठीचे जॉन्सन या टोपण नावाने खालीलपैकी कोण ओळखले जातात ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

28 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 117 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!