Police Bharti Exam 21

1. CID ही संघटना ….. विभाग म्हणून ओळखली जाते

 
 
 
 

2. एका चौरसाकृती आकृतीचे क्षेत्रफळ 676 चौ.सेमी आहे तर त्या चौरसाची परिमिती किती ?

 
 
 
 

3. प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य पर्याय निवडा
529 841 961 ? 1681

 
 
 
 

4. खंत या शब्दात किती व्यंजने आहेत?

 
 
 
 

5. CDE : HIJ : : PQR : ?

 
 
 
 

6. ताशी 72 km/hr वेगाने जाणारी आगगाडी 400 मी. लांबीचा बोगदा 45 सेकंदात ओलांडते तर तिची लांबी किती मीटर आहे ?

 
 
 
 

7. पूर्वी इथे कोणीही राहत नसे – या वाक्यातील ‘ पूर्वी ‘ हे कोणत्या प्रकारचे अव्यय आहे?

 
 
 
 

8. महोत्सव =

 
 
 
 

9. जिल्हा परिषद स्तरावर असणारी महत्त्वाची समिती कोणती असते?

 
 
 
 

10. खालीलपैकी कोणता पर्याय सोशल मीडिया माध्यम दाखवणारा नाही?

 
 
 
 

11. संतोष एका साड्यांच्या दुकानात काम करतो. दुकानदार त्याला एकूण विक्रीवर शेकडा 5% कमिशन व 20000 रू.पेक्षा जास्त विक्रीवर शेकडा 2 दराने इन्सेंटिव्ह देतो जर त्याने मासिक विक्री 38000 रू.केली तर संतोषने एकूण किती कमिशन व इन्सेंटिव्ह मिळवले?

 
 
 
 

12. क्रमाने येणारे पद निवडा

31/16 37/100 41/25 43/49 ?

 
 
 
 

13. तुमचा नंबर येईपर्यंत तुम्ही बसून जा.
या वाक्यातील संयुक्त क्रियापद कोणते आहे?

 
 
 
 

14. सोडवा.
5/3 – 6/7

 
 
 
 

15. जर
ND = 10
LE = 7
तर TA = ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

16 thoughts on “Police Bharti Exam 21”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!