Police Bharti Exam 35

1. पुडके असते ………..

 
 
 
 

2. A = 4 असेल तर A³ + 10A – 15A – 12 ची किंमत किती?

 
 
 
 

3. नीर – या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

 
 
 
 

4. कुलाबा हे कोणत्या जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव होते?

 
 
 
 

5. 3 वाजून 15 मिनिटांनी घड्याळाच्या आरशातील प्रतिमेत किती वाजलेले दिसतील?

 
 
 
 

6. जर CAT = 24
YOU = 61 तर SUN = ?

 
 
 
 

7. 216 चे 96 शी गुणोत्तर काय ?

 
 
 
 

8. विसंगत पर्याय निवडा.

 
 
 
 

9. भिन्न संख्या ओळखा.
16 49 36 125 81

 
 
 
 

10. व्यक्तीचा आधार क्रमांक …. अंकी असतो

 
 
 
 

11. महात्मा फुले यांच्या बाबत चुकीचे विधान निवडा

 
 
 
 

12. खालील अपूर्णांक चढत्या क्रमाने लिहिल्यास बरोबर मध्यभागी कोणता अपूर्णांक असेल ?
2/3 3/4 1/7 3/7 1/9

 
 
 
 

13. ( ण त पु दी रा म वा ) या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या शब्दातील चौथे अक्षर काय आहे ?

 
 
 
 

14. पर्यायातील कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

15. सोडवा.
8888 – [ 7777 – ( 666 – 555 ) ] = ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

23 thoughts on “Police Bharti Exam 35”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!