Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 35

1. विसंगत पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. A = 4 असेल तर A³ + 10A – 15A – 12 ची किंमत किती?

 
 
 
 

3. जर CAT = 24
YOU = 61 तर SUN = ?

 
 
 
 

4. खालील अपूर्णांक चढत्या क्रमाने लिहिल्यास बरोबर मध्यभागी कोणता अपूर्णांक असेल ?
2/3 3/4 1/7 3/7 1/9

 
 
 
 

5. सोडवा.
8888 – [ 7777 – ( 666 – 555 ) ] = ?

 
 
 
 

6. ( ण त पु दी रा म वा ) या अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या शब्दातील चौथे अक्षर काय आहे ?

 
 
 
 

7. भिन्न संख्या ओळखा.
16 49 36 125 81

 
 
 
 

8. पुडके असते ………..

 
 
 
 

9. नीर – या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

 
 
 
 

10. महात्मा फुले यांच्या बाबत चुकीचे विधान निवडा

 
 
 
 

11. पर्यायातील कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

12. कुलाबा हे कोणत्या जिल्ह्याचे पूर्वीचे नाव होते?

 
 
 
 

13. व्यक्तीचा आधार क्रमांक …. अंकी असतो

 
 
 
 

14. 216 चे 96 शी गुणोत्तर काय ?

 
 
 
 

15. 3 वाजून 15 मिनिटांनी घड्याळाच्या आरशातील प्रतिमेत किती वाजलेले दिसतील?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

23 thoughts on “Police Bharti Exam 35”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!