Police Bharti Exam 37

1. काल शुक्रवार होता तर आजपासून तीन दिवस मागे कोणता वार होता?

 
 
 
 

2. 16 रबरांचे एक पॅकेट याप्रमाणे 8896 रबरांचे किती पॅकेट तयार होतील ?

 
 
 
 

3. युरी गागारीन हे …. देशाचे पहिले अवकाशवीर आहेत

 
 
 
 

4. म्हण पूर्ण करा.
कावळ्याच्या शापाने ……… मरत नाही.

 
 
 
 

5. 105 चा वर्ग किती ?

 
 
 
 

6. जर ( कु म ट व हू ) ही अक्षरे घेवून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार केला तर त्या अर्थपूर्ण शब्दाचे शेवटचे अक्षर काय असेल?

 
 
 
 

7. पर्यायातून द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम ओळखा.

 
 
 
 

8. चिल्लीपिल्ली हा शब्द ……… भाषेतील आहे.

 
 
 
 

9. BCD : EFG : : JKL : ?

 
 
 
 

10. राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती ….. हे असतात

 
 
 
 

11. मानवी जबड्यात सुळ्यांची संख्या किती असते?

 
 
 
 

12. अलंकार ओळखा.
मुंबईची घरे मात्र लहान कबुतराच्या खुराड्यासारखी.

 
 
 
 

13. छाया व जया यांच्या वयाचे गुणोत्तर 3:2 आहे जया व मनीषा च्या वयाचे गुणोत्तर 4:7 आहे ते तर छाया जया आणि मनीषा यांच्या वयाचे गुणोत्तर किती?

 
 
 
 

14. 120 चा 2/5 हा 112 च्या 3/4 पेक्षा कितीने लहान अगर मोठा आहे ?

 
 
 
 

15. खालील मालिकेत 2 ही संख्या किती वेळा आली आहे?
23526926587226984264233

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

22 thoughts on “Police Bharti Exam 37”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!