Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 16 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 16

1. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

2. भारतावर कोणत्या मुस्लीमाने सर्वप्रथम स्वारी केली ?

 
 
 
 

3. बुध या ग्रहाविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे ?

 
 
 
 

4. अलेक्झांडर फ्लेमिंग ने खालील पैकी कोणता आविष्कार केला?

 
 
 
 

5. भारतातील सर्वाधिक महत्वाचे शौर्यपदक कोणते?

 
 
 
 

6. घटना समितीमध्ये …………. हे प्रमुख मसुदाकार होते.

 
 
 
 

7. दिलेल्या पर्यायातून ठाणे जिल्ह्यात असलेला गरम पाण्याचा झरा कोणता ते निवडा.

 
 
 
 

8. ब्रिटन या देशाची गुप्तहेर संघटना पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. महात्मा फुले यांनी …….. मध्ये पुणे येथे पहिली मुलींची शाळा सुरू केली.

 
 
 
 

10. चंद्रपूर जिल्हा पूर्वी …….. या नावाने ओळखला जात असे.

 
 
 
 

11. दक्षिण मेक्सिकोत प्रशांत महासागरादरम्यान खालीलपैकी कोणते पठार आहे ?

 
 
 
 

12. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. ………… आपला राजीनामा राष्ट्रपतीकडे देतात.

 
 
 
 

14. खालीलपैकी कोणते सोशल नेटवर्क नाही?

 
 
 
 

15. उखळीचा सांधा : खांद्याचा सांधा : : बिजागरीचा सांधा : ?

 
 
 
 

16. शाहू महाराजांचा मृत्यू कोणत्या वर्षी झाला?

 
 
 
 

17. खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ अमरावती जिल्ह्यात आहे?

 
 
 
 

18. 1982 मध्ये …………. जिल्ह्याच्या विभाजनाने लातूर या नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाली.

 
 
 
 

19. महाराष्ट्रात ग्रामस्वच्छता अभियान कोणाच्या नावाने राबविले जाते ?

 
 
 
 

20. भारतीय राज्यघटना कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी ……. या विभागाची असते.

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

4 thoughts on “General Knowledge Mix Test 16 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 16”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!