Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 17 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 17

1. रायगड : माथेरान : : कोल्हापूर : ?

 
 
 
 

2. औरंगजेबाची कबर कुठे आहे?

 
 
 
 

3. पांढरट पट्टे असणारा ग्रह कोणता आहे ?

 
 
 
 

4. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) राष्ट्रपती पदाची निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोग घेतो.
विधान 2) राष्ट्रपती पदाची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोग घेतो.
विधान 3) राष्ट्रपती हा भारताचा सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुख असतो.

 
 
 
 

5. योग्य जोड्या जुळवा.
गट A – 1) राष्ट्रपती 2) लोकपाल 3) मुख्यमंत्री
गट B – a) राज्यपाल b)सर न्यायाधीश c) राष्ट्रपती

 
 
 
 

6. पर्यायातील कोणते जिल्हे पालघर जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हे आहेत?

 
 
 
 

7. इ.स.1919 च्या कायद्यानुसार घेतलेल्या निवडणुकीत केंद्रीय कायदे मंडळातील सर्वात मोठा पक्ष कोणता होता ?

 
 
 
 

8. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी हे धरण………….नदीवर आहे.

 
 
 
 

9. भारताचा राष्ट्रीय खेळ………. हा आहे.

 
 
 
 

10. सर्वोच्च न्यायालयाची सुरुवात ……… पासून झाली.

 
 
 
 

11. कॅनडा : संघसूची : : समवर्ती सुची : ?

 
 
 
 

12. कॅनिबॅक्टेरियम या जिवाणूमुळे खालीलपैकी कोणता रोग होतो?

 
 
 
 

13. ड जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे बालकांमध्ये मुडदूस तर प्रौढामध्ये …………….. हा रोग उद्भवतो.

 
 
 
 

14. महाराष्ट्रातील काही प्रमुख विद्यापीठांपैकी ………. हे विद्यापीठ कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

15. 6 जुन 1674 मध्ये शिवाजी महाराजांनी रायगड येथे स्वतः राज्याभिषेक करुन घेतला या सोहळ्याचे पौराहित्य…. यांनी केले

 
 
 
 

16. सरपंच त्यांच्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

17. ब जीवनसत्वास काय म्हणतात?

 
 
 
 

18. वर्धा जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

19. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नेमणूक कोणाद्वारे केली जाते ?

 
 
 
 

20. एअर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज – ही संस्था कोणत्या शहरात आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

6 thoughts on “General Knowledge Mix Test 17 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 17”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!