Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 20 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 20

1. रशिया या देशाची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

2. ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान खालीलपैकी कोण भुषवितो ?

 
 
 
 

3. ठाणे जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत?

 
 
 
 

4. सर्वाधिक विहिरी असणारा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्याला ओळखले जाते?

 
 
 
 

5. छ.संभाजी महाराजांचा मृत्यू……….. मध्ये झाला.

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणाची नेमणूक राज्यपाल करतात ?

 
 
 
 

7. मुशी नदीच्या काठी…………. हे शहर आहे.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

9. योग्य पर्याय निवडा.
राष्ट्रीय काँग्रेसचे ब्रिटिश अध्यक्ष

 
 
 
 

10. थॉमस पेन यांच्या विचारांचा प्रभाव …………. यांच्यावर पडलेला होता.

 
 
 
 

11. गेट वे ऑफ इंडिया कोठे आहे?

 
 
 
 

12. भारतातील पहिले १००% साक्षर राज्य कोणते आहे?

 
 
 
 

13. सन 1498 मध्ये भारताकडे येणारा सागरी मार्ग कोणी शोधुन काढला होता?

 
 
 
 

14. राष्ट्रपती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात?

 
 
 
 

15. फुटबॉल हा राष्ट्रीय खेळ असणारा/ असणारे देश पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

16. गांधीजींनी बिहारमध्ये सुरू केलेली चंपारण्य चळवळ ही …… मळेवाल्यांविरुद्ध होती.

 
 
 
 

17. मनपात………. एवढे सदस्य असतात.

 
 
 
 

18. खालीलपैकी कोणत्या राज्यात विधानपरिषद आहे ?

 
 
 
 

19. जागतिक बँकेची स्थापना 1944 साली झाली तिचे मुख्यालय कोठे आहे?

 
 
 
 

20. महर्षी या नावाने खालीलपैकी कोण प्रसिद्ध होते?

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

16 thoughts on “General Knowledge Mix Test 20 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 20”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!