Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 26 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 26

1. ओडिशा या राज्याची राजधानी कोणती आहे?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी कोणत्या राज्याची विधानसभा सदस्य संख्या सर्वात कमी आहे ?

 
 
 
 

3. पुढे दिलेल्या भारतीय नोबेल पुरस्कार व्यक्ती-क्षेत्र यांच्या जोड्यांपैकी चुकीची जोडी ओळखा.

 
 
 
 

4. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षाची नेमणूक कोणाद्वारे केली जाते?

 
 
 
 

5. अमरावती विभाग : पाच जिल्हे : : ? : सहा जिल्हे

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या देशाची गुप्तहेर संघटना पर्यायातून निवडा.
नेपाळ

 
 
 
 

7. पांडवलेणी………….. जिल्हयात आहे.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
1)डोंगखा ही भूतान या देशाची राष्ट्रभाषा आहे.
2) टर्की ही तुर्कस्थानची राष्ट्रभाषा आहे.

 
 
 
 

9. वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताचे रचनाकार कोण आहे?

 
 
 
 

10. भारतात देवीची एकूण किती शक्तीपीठे आहेत?

 
 
 
 

11. तानसेन हा कोणत्या सम्राटाच्या दरबारी गायक होता ?

 
 
 
 

12. मधे घाट कोणत्या मार्गावर आहे?

 
 
 
 

13. ………….. या देशाचा राष्ट्रीय खेळ ……….. हा आहे.

 
 
 
 

14. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. महिला सक्षमीकरण हे खालीलपैकी कोणत्या योजनेचे उद्दिष्ट आहे?

 
 
 
 

16. योग्य विधान निवडा.
1) एड्स या रोगापासून बचाव करण्यासाठी अद्यापही कोणतीही लस नाही.
2) एड्स या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी लस उपलब्ध आहे.
3)HIV+ या विषाणूमुळे एड्सची लागण होते.

 
 
 
 

17. मध्यप्रदेश या राज्यात खालीलपैकी कोणते राष्ट्रीय उद्यान आहे?

 
 
 
 

18. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

19. पदावर असताना मृत्यू पावलेले पहिले राष्ट्रपती –

 
 
 
 

20. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळी दरम्यानच्या पुढील घटनांचा कालानुक्रमे योग्य क्रम लावा.
1.चौरी-चौरा दुर्घटना
2.मोर्ले – मिंटो सुधारणा
3.दांडी यात्रा
4.मॉंटेग्यु चेम्सफोर्ड सुधारणा

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

5 thoughts on “General Knowledge Mix Test 26 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 26”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!