Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 29 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 29

1. महाराष्ट्रात सर्वाधिक …….. उत्पादकता रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे.

 
 
 
 

2. बीड हे शहर ………… नदीकाठी वसले आहे.

 
 
 
 

3. पुणे येथे खालील पैकी कोणते विद्यापीठ आहे?

 
 
 
 

4. दोनशे वर्षे शेळीप्रमाणे जगण्यापेक्षा दोन दिवस वाघाप्रमाणे जगणे मी सन्मानाचे समजेन असे कोण म्हणत असे ?

 
 
 
 

5. जमशेदपूर या शहरास कोणती नगरी म्हणून ओळखतात?

 
 
 
 

6. हायड्रोजन बॉम्बचा जनक कोण?

 
 
 
 

7. प्रौढ व्यक्तीमध्ये प्रती मिनिटाला हृदयाचे …….. ठोके पडतात.

 
 
 
 

8. आरोग्य संवर्धनासाठी जागतिक स्तरावर काम करणारी संघटना कोणती ?

 
 
 
 

9. एक सौरमाध्य दिन हा …….. तासांचा असतो.

 
 
 
 

10. पालघर हा महाराष्ट्राचा ……………. जिल्हा आहे.

 
 
 
 

11. फ्रान्स : फुटबॉल : : ? : फुटबॉल

 
 
 
 

12. मलाला दिन ……….. रोजी असतो.

 
 
 
 

13. स्वीडनची राष्ट्रभाषा स्वीडीश तर नेपाळची ……..

 
 
 
 

14. जगातील सुंदर नगर फॅशन नगरी अशी ओळख युरोप खंडातील ……… ची आहे.

 
 
 
 

15. ग्राहक संरक्षण कायदा करणारा जगातील पहिला देश –

 
 
 
 

16. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो ?

 
 
 
 

17. ठाणे जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते सरोवर आहे?

 
 
 
 

18. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) उपजिल्हाधिकाऱ्याची निवड राज्यशासन करते.
विधान 2) उपजिल्हाधिकारी आपला राजीनामा केंद्र शासनाकडे देतो.

 
 
 
 

19. पर्यायातील कोणते विधान योग्य आहे ?

 
 
 
 

20. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदी कोणत्या समुद्राला मिळते?

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

20 thoughts on “General Knowledge Mix Test 29 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 29”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!