Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 73 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 73

1. योग्य पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. वयाची किमान किती वर्ष पुर्ण केलेली व्यक्ती लोकसभा सभापती पदासाठी पात्र असते?

 
 
 
 

3. तालुकादंडाधिकारी म्हणून ……… हा कार्य करतो.

 
 
 
 

4. यवतमाळ जिल्हा अमरावती या प्रशासकीय विभागात येतो अमरावती या प्रशासकीय विभागातील जिल्ह्यांची संख्या किती आहे ?

 
 
 
 

5. महापौर आपला राजीनामा कोणाकडे देतो ?

 
 
 
 

6. खालीलपैकी कोणते थंड हवेचे ठिकाण किचकधरा या नावाने देखील प्रसिद्ध आहे?

 
 
 
 

7. 1772 मध्ये ………. या पेशव्याचा मृत्यू झाला

 
 
 
 

8. खालीलपैकी स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य कोण होते?

 
 
 
 

9. औरंगाबाद- धुळे मार्गावर ……….घाट आहे.

 
 
 
 

10. कांद्याचा हंगाम – ?

 
 
 
 

11. रायगड-पुणे मार्गावर कोणता घाट आहे?

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणत्या गव्हर्नर जनरलने व्हर्नाक्युलर प्रेस अँक्ट हा कायदा रद्द केला ?

 
 
 
 

13. नगरपालिकेत किती सदस्य असतात ते खाली दिलेल्या पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. मधमाशीच्या दंशात …………… असते.

 
 
 
 

15. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान कोण होते ?

 
 
 
 

16. केंद्रसुचीत एकूण महत्वाचे ……… विषय आहे.

 
 
 
 

17. स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केव्हा झाली?

 
 
 
 

18. लखनौ करार कोणत्या साली झाला?

 
 
 
 

19. शाहू महाराजांचा जन्मदिन महाराष्ट्रात कोणता दिन म्हणून साजरा केला जातो?

 
 
 
 

20. अंटार्क्टिका खंडाने एकूण खंडांपैकी किती क्षेत्रफळ व्यापलेले आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

3 thoughts on “General Knowledge Mix Test 73 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 73”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!