Police Bharti Exam 10

1. 84 ÷ 0.07 = ?

 
 
 
 

2. 900 रू किमतीचा डबा 20% नफा घेऊन आणि 1200 रू किमतीचा डबा 25% नफा घेऊन विकला. तर संपुर्ण व्यवहारात किती टक्के नफा झाला असेल?

 
 
 
 

3. झूम ‘ हा कशाचा प्रकार आहे ?

 
 
 
 

4. जर TEXT हा शब्द ETTX असा लिहिला SEASON हा शब्द ESSANO असा लिहिला तर WONDER हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

5. ……… हे भाषिक राज्य सर्वप्रथम आस्तित्वात आले.

 
 
 
 

6. दिलेल्या संख्यामालिकेत 5 आणि 3 च्या मध्ये 7 आला आहे असे किती वेळा झाले आहे ?
5737735573533573573

 
 
 
 

7. निती आयोगाची स्थापना 1 जानेवारी …….. रोजी झाली.

 
 
 
 

8. गटात न बसणारा शब्द ओळखा

 
 
 
 

9. पुढे दिलेल्या वाक्यातील काळ ओळखा.
साक्षी आणि वर्षा अंगणात बोलत उभ्या होत्या.

 
 
 
 

10. वाक्प्रचार पूर्ण करा.
……. म्हणून उभा राहणे.

 
 
 
 

11. एका टीव्हीची किंमत 25800 रू आहे दुकानदार शेकडा 5 सूट देतो तर किती सूट मिळेल ?

 
 
 
 

12. एकक स्थानी 7 असलेल्या किती मूळ संख्या 11 ते 80 दरम्यान आहे ?

 
 
 
 

13. अधिक चांगले घडणे – या अर्थासाठी मराठीत कोणता वाक्प्रचार वापरला जातो.

 
 
 
 

14. खालीलपैकी शुद्ध शब्दाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. सहसंबंध ओळखा
गाय : वासरू : : हरीण : ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

11 thoughts on “Police Bharti Exam 10”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!