Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 10

1. एका टीव्हीची किंमत 25800 रू आहे दुकानदार शेकडा 5 सूट देतो तर किती सूट मिळेल ?

 
 
 
 

2. खालीलपैकी शुद्ध शब्दाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. निती आयोगाची स्थापना 1 जानेवारी …….. रोजी झाली.

 
 
 
 

4. गटात न बसणारा शब्द ओळखा

 
 
 
 

5. वाक्प्रचार पूर्ण करा.
……. म्हणून उभा राहणे.

 
 
 
 

6. अधिक चांगले घडणे – या अर्थासाठी मराठीत कोणता वाक्प्रचार वापरला जातो.

 
 
 
 

7. पुढे दिलेल्या वाक्यातील काळ ओळखा.
साक्षी आणि वर्षा अंगणात बोलत उभ्या होत्या.

 
 
 
 

8. 900 रू किमतीचा डबा 20% नफा घेऊन आणि 1200 रू किमतीचा डबा 25% नफा घेऊन विकला. तर संपुर्ण व्यवहारात किती टक्के नफा झाला असेल?

 
 
 
 

9. 84 ÷ 0.07 = ?

 
 
 
 

10. झूम ‘ हा कशाचा प्रकार आहे ?

 
 
 
 

11. ……… हे भाषिक राज्य सर्वप्रथम आस्तित्वात आले.

 
 
 
 

12. एकक स्थानी 7 असलेल्या किती मूळ संख्या 11 ते 80 दरम्यान आहे ?

 
 
 
 

13. दिलेल्या संख्यामालिकेत 5 आणि 3 च्या मध्ये 7 आला आहे असे किती वेळा झाले आहे ?
5737735573533573573

 
 
 
 

14. सहसंबंध ओळखा
गाय : वासरू : : हरीण : ?

 
 
 
 

15. जर TEXT हा शब्द ETTX असा लिहिला SEASON हा शब्द ESSANO असा लिहिला तर WONDER हा शब्द कसा लिहावा ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

11 thoughts on “Police Bharti Exam 10”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!