Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 43

1. महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल कोण होते ?

 
 
 
 

2. भागाकार करा.
2.0108 ÷ 0.012 = ?

 
 
 
 

3. अमर्त्य सेन यांचा संबंध कोणत्या क्षेत्राशी आहे ?

 
 
 
 

4. एका विशिष्ट भाषेत STORM हा शब्द tupsn असा लिहितात तर त्याच भाषेत …………. हा शब्द qfstpo असा लिहिला जाईल.

 
 
 
 

5. सूर्य बुडाला की आपण घरी जाऊ या वाक्यातून शब्दशक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

 
 
 
 

6. जिंकू किंवा मरू भारतभूच्या शत्रुसंगे युद्ध आमुचे सुरु
– या ओळीतून कोणता रस निर्माण झालेला दिसतो ?

 
 
 
 

7. खालीलपैकी कोणता शब्द देह या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही ?

 
 
 
 

8. गटात न बसणारे पद ओळखा.
1) गोदावरी 2) यमुना 3) ताजमहल 4) भीमा 5) मुठा

 
 
 
 

9. 4800 रुपयाचे 10% दराने 2 वर्षासाठी सरळव्याज …….. असेल.

 
 
 
 

10. (15×8) – (60-20) = ?

 
 
 
 

11. हेलिअमचा अणुवस्तूमानांक ……… आहे.

 
 
 
 

12. दिलेली मालिका पूर्ण करा.
B C E G K ?

 
 
 
 

13. सिमाची मुलगी ही राहुलची पुतणी लागते तर राहुलची बायको ही सीमाची कोण ?

 
 
 
 

14. (रं वं रा श प प ) या अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो त्या शब्दातील तिसरे अक्षर कोणते ?

 
 
 
 

15. एका बाजूची लांबी 24 सेमी असलेल्या चौरसाचे क्षेत्रफळ किती असेल?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

21 thoughts on “Police Bharti Exam 43”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!