Marathi Practice Question Paper 105 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
शिरीष लिंबाच्या झाडावर चढला.

 
 
 
 

2. खालील चिन्हांपैकी अपूर्णविराम कोणता ते निवडा.

 
 
 
 

3. खालीलपैकी कोणता शब्द द्विगु समासाचे उदाहरण आहे ?

 
 
 
 

4. खालील म्हण अचूक शब्दाने पूर्ण करा.
असेल त्या दिवशी दिवाळी नसेल त्या दिवशी ………

 
 
 
 

5. न्यायनिष्ठूर म्हणजे काय ?

 
 
 
 

6. खाली दिलेल्या शब्दांपैकी उपसर्ग लावून तयार झालेला शब्द निवडा.

 
 
 
 

7. पर्यायातून शुध्द शब्द निवडा.

 
 
 
 

8. खालील नामासाठी योग्य ध्वनिदर्शक पर्याय निवडा.
कबुतर

 
 
 
 

9. आसक्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

 
 
 
 

10. अण्णा हा शब्द …….. भाषेतून मराठीत आला आहे.

 
 
 
 

11. मृगराज हा पर्यायात दिलेल्या पैकी कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे ?

 
 
 
 

12. भावार्थ दीपिका : संत ज्ञानेश्वर : : भावार्थ रामायण : ?

 
 
 
 

13. ……….. आणि ………. विभक्तीचे प्रत्यय सारखेच असतात.

 
 
 
 

14. घड्याळाने बाराचे ठोके दिले. – या वाक्यातून
शब्दशक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

 
 
 
 

15. पेटती ज्योत घेवून तो शेताकडे पळत गेला. – या वाक्यातील पेटती हे ………… विशेषण आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

10 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 105 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

वर्षभरातील सर्व टेस्ट फक्त 99 रुपयात!