Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 97 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. बहिणभाऊ या सामासिक शब्दाचा विग्रह कोणता ?

 
 
 
 

3. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. काळेशार केस शोभून दिसतात – वाक्यातील उद्देश्य ओळखा.

 
 
 
 

5. पूर्ण भविष्यकालीन क्रियापद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

6. एखादा विषय पटवून सांगण्यासाठी दाखला दिल्यास ……….. अलंकार होतो.

 
 
 
 

7. रणशूर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे –

 
 
 
 

8. अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

9. चाकूने कांदा कापायचा सोडून तिने बोटच कापले. – या वाक्यातील चाकूने या शब्दास कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय लागला आहे ?

 
 
 
 

10. वाक्य पूर्ण करा.
अभिनवच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना ……. आणि सगळे प्रवासी बचावले.

 
 
 
 

11. रामाशिवाय रामायण कृष्णाशिवाय महाभारत या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

12. म्हण पूर्ण करा.
………. खाता हरखले हिशेब देता चरकले.

 
 
 
 

13. देवनागरी लिपी असणाऱ्या भाषा कोणत्या त्या निवडा.
मराठी गुजराती हिंदी संस्कृत

 
 
 
 

14. ( मा स धा ज र णा सु ) या अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो त्या शब्दातील चौथे अक्षर कोणते ?

 
 
 
 

15. पर्यायातून संयोगचिन्ह ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

14 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 97 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!