Marathi Practice Question Paper 97 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. पूर्ण भविष्यकालीन क्रियापद कोणते ते ओळखा.

 
 
 
 

3. चाकूने कांदा कापायचा सोडून तिने बोटच कापले. – या वाक्यातील चाकूने या शब्दास कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय लागला आहे ?

 
 
 
 

4. वाक्य पूर्ण करा.
अभिनवच्या प्रसंगावधानामुळे मोठी दुर्घटना ……. आणि सगळे प्रवासी बचावले.

 
 
 
 

5. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. रणशूर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे –

 
 
 
 

7. ( मा स धा ज र णा सु ) या अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो त्या शब्दातील चौथे अक्षर कोणते ?

 
 
 
 

8. एखादा विषय पटवून सांगण्यासाठी दाखला दिल्यास ……….. अलंकार होतो.

 
 
 
 

9. काळेशार केस शोभून दिसतात – वाक्यातील उद्देश्य ओळखा.

 
 
 
 

10. पर्यायातून संयोगचिन्ह ओळखा.

 
 
 
 

11. अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

12. बहिणभाऊ या सामासिक शब्दाचा विग्रह कोणता ?

 
 
 
 

13. म्हण पूर्ण करा.
………. खाता हरखले हिशेब देता चरकले.

 
 
 
 

14. देवनागरी लिपी असणाऱ्या भाषा कोणत्या त्या निवडा.
मराठी गुजराती हिंदी संस्कृत

 
 
 
 

15. रामाशिवाय रामायण कृष्णाशिवाय महाभारत या म्हणीचा अर्थ काय होतो ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

14 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 97 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!