Marathi Practice Question Paper 106 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. बी हे टोपण नाव खालीलपैकी कोणाचे आहे ?

 
 
 
 

2. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?
अत्तराचे दिवे लावणे

 
 
 
 

3. दिलेल्या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.
बाबांनी संजयला पुस्तक दिले.

 
 
 
 

4. खाली दिलेल्या वाक्यात योग्य विरामचिन्ह वापरा.
बाहेर असताना मी चहा कॉफी घेतो

 
 
 
 

5. खाली दिलेल्या शब्दसमूहाबद्दल योग्य शब्द पर्यायातून निवडा.
चुकीच्या बाबींसाठी पराकोटीचा आग्रह धरणारा

 
 
 
 

6. फक्कड हे …………. केवलप्रयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

7. खालील शब्दांची विभक्ती क्रमाने ओळखा.
सुहासने विजयचा शाळेत

 
 
 
 

8. जिकडे तिकडे सभोवार – या क्रियाविशेषणांचा उपप्रकार ओळखा.

 
 
 
 

9. खालीलपैकी कोणते नत्र तत्पुरूष समासाचे उदाहरण नाही ?

 
 
 
 

10. पुरुषवाचक सर्वनामाचे किती प्रकार पडतात ?

 
 
 
 

11. माझ्या आत्याची लहान मुलगी प्राची अतिशय हुशार आहे. – या वाक्यातील विधेय ओळखा.

 
 
 
 

12. भिन्न पर्याय निवडा.

 
 
 
 

13. व्याकरण दृष्ट्या योग्य असलेल्या शब्दाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

14. फारसी शब्दांचा गट निवडा.

 
 
 
 

15. कळकळ हा ……….. शब्द आहे.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

21 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 106 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!