Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 108[ मराठी सराव परीक्षा ]

1. चांगल्या चाललेल्या गोष्टीत विघ्न आणणे या अर्थाचा वाक्प्रचार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. फूल या शब्दाचे सामान्य रूप ओळखा.

 
 
 
 

3. मराठी साहित्यासाठी पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळविणारी व्यक्ती पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. परमेश्वराविषयी भक्ती पवित्र वातावरणाचे वर्णन यात …….. रस आढळतो.

 
 
 
 

5. खालीलपैकी प्रशंसादर्शक केवलप्रयोगी अव्यये कोणते ?

 
 
 
 

6. अहर्निशी या शब्दाचा अर्थ काय आहे?

 
 
 
 

7. विशेषण – सामान्य नाम – क्रियापद – साहाय्यक क्रियापद असा क्रम असलेले वाक्य निवडा.

 
 
 
 

8. खर्च अर्ज मंजूर जाहीर हे शब्द कोणत्या भाषेतून मराठी भाषेत आले आहे ?

 
 
 
 

9. ताटाखालचे मांजर – या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ ………….. असा होतो.

 
 
 
 

10. अळवावरचे पाणी : ? : : कूपमंडूक : संकुचित वृत्तीचा

 
 
 
 

11. अभिजात या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

 
 
 
 

12. अक्षय एखादी वस्तू नेल्यावर परत आणून देईल तर ना! – या वाक्यातील ना हे ………… क्रियाविशेषण अव्यय आहे.

 
 
 
 

13. हाक हा कारकार्थ असलेली विभक्ती कोणती आहे ?

 
 
 
 

14. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

15. पर्यायातून वैकल्पिक द्वंद्व समासाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

28 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 108[ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!