Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 122 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. शंकर काशिनाथ गर्गे : दिवाकर : : काशिनाथ हरी मोडक : ?

 
 
 
 

2. तंबाखू हा ………. शब्द आहे.

 
 
 
 

3. कोठेतरी ……….. आणि सहलीला जायचा आमचा बेत रद्द झाला. – पर्यायातील कोणत्या वाक्प्रचाराचा वाक्यात उपयोग केला तर वाक्य अर्थपूर्ण होईल ?

 
 
 
 

4. पुढील वर्णाचा प्रकार अचूक ओळखा.
द ध

 
 
 
 

5. शुद्धलेखनदृष्ट्या अचूक शब्द ओळखा.

 
 
 
 

6. मला एकदा (विमानाने) प्रवास करायची इच्छा आहे असे आजी मामाला म्हणत होती. – कंसातील शब्दाच्या विभक्तीचा अर्थ ओळखा.

 
 
 
 

7. तू पुण्याला सोमवारी ये किंवा गुरुवारी ये मी वाट बघेन.- हे संयुक्त वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे?

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या शब्दाच्या सामान्य रूपाचा योग्य पर्याय निवडा.
ससा

 
 
 
 

9. खाली दिलेली म्हण योग्य पर्याय निवडून पूर्ण करा.
विचाराची ……. तेथे भाषणाला ऊत.

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास कोणते विरामचिन्ह वापरावे ?

 
 
 
 

12. रोज पांडुरंगाच्या मंदिरातून घंटेचा आवाज येत असे. – या वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

13. अंबुज या शब्दाला समानार्थी शब्द पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

14. खुशालचेंडू या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय होतो?

 
 
 
 

15. तट्टू या नपुंसक लिंगी नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

39 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 122 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

  1. RAMESHWAR BARGE

    15/15 खुप छान होती सर स्टेट मला आज पडले आहेत पैकी च्या पैकी

    धन्यवाद सर तुमचे कौतुक करायला आम्हाला शब्द सुद्धा राहिले नाही सर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!