Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Police Bharti Exam 29

1. यमुना + ओघ = ?

 
 
 
 

2. अर्धस्वर ‘ नसलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

3. सेनापती बापट यांनी कोणत्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते?

 
 
 
 

4. राजीव गांधी सीलिंक हा सागरी सेतू कोणत्या दोन शहरांना जोडतो?

 
 
 
 

5. पूनमचे वय 12 वर्षापूर्वी 23 होते तर किती वर्षांनी ती 50 वर्षांची होईल ?

 
 
 
 

6. जर वाघाला कुत्रा म्हटले कुत्र्याला शेळी म्हटले शेळीला सिंह म्हटले सिंहाला बैल म्हटले तर मग गर्जना करणारा प्राणी कोणता ?

 
 
 
 

7. घाटगे हे मूळ आडनाव कोणत्या व्यक्तीमत्त्वाचे होते?

 
 
 
 

8. जर START हा शब्द STAR असा लिहिला तर SEVEN हा शब्द कसा लिहाल?

 
 
 
 

9. जर EXCEL = 12YDF5 तर MARGIN =?

 
 
 
 

10. एका आठवड्याचे एकूण मिनीटे किती ?

 
 
 
 

11. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
दाती तृण धरणे.

 
 
 
 

12. अंहं – हे ……… विरोधदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

13. एका संख्येचे दीड टक्के जर 15 असेल तर ती संख्या कोणती ?

 
 
 
 

14. √4096 =?

 
 
 
 

15. 8632 या संख्येतील 6 या अंकाची स्थानिक किमंत व दर्शनी किंमत यातील फरक किती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

11 thoughts on “Police Bharti Exam 29”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!