Police Bharti Exam 29

1. अर्धस्वर ‘ नसलेला पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. जर EXCEL = 12YDF5 तर MARGIN =?

 
 
 
 

3. अंहं – हे ……… विरोधदर्शक केवलप्रयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

4. 8632 या संख्येतील 6 या अंकाची स्थानिक किमंत व दर्शनी किंमत यातील फरक किती ?

 
 
 
 

5. राजीव गांधी सीलिंक हा सागरी सेतू कोणत्या दोन शहरांना जोडतो?

 
 
 
 

6. पूनमचे वय 12 वर्षापूर्वी 23 होते तर किती वर्षांनी ती 50 वर्षांची होईल ?

 
 
 
 

7. जर वाघाला कुत्रा म्हटले कुत्र्याला शेळी म्हटले शेळीला सिंह म्हटले सिंहाला बैल म्हटले तर मग गर्जना करणारा प्राणी कोणता ?

 
 
 
 

8. √4096 =?

 
 
 
 

9. जर START हा शब्द STAR असा लिहिला तर SEVEN हा शब्द कसा लिहाल?

 
 
 
 

10. घाटगे हे मूळ आडनाव कोणत्या व्यक्तीमत्त्वाचे होते?

 
 
 
 

11. यमुना + ओघ = ?

 
 
 
 

12. एका संख्येचे दीड टक्के जर 15 असेल तर ती संख्या कोणती ?

 
 
 
 

13. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा.
दाती तृण धरणे.

 
 
 
 

14. सेनापती बापट यांनी कोणत्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले होते?

 
 
 
 

15. एका आठवड्याचे एकूण मिनीटे किती ?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

11 thoughts on “Police Bharti Exam 29”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!