Police Bharti Exam 33

1. एक बस ताशी 80 किमी वेगाने साडेचार तासात काही अंतर जाते जर बसचा वेग 15 टक्क्याने कमी केला तर ती तेवढ्याच वेळात किती अंतर पार करेल?

 
 
 
 

2. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चीनचा जगात कितवा क्रमांक लागतो?

 
 
 
 

3. खालील पर्यायातून विसंगत पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी खालीलपैकी कोणत्या समाजाची स्थापना केली होती?

 
 
 
 

5. जर D = 6
DO =10
DON =13 तर ON = ?

 
 
 
 

6. लॅक्‍टिक ऍसिड …. मध्ये असते

 
 
 
 

7. 66 ते 70 या क्रमवार संख्यांची सरासरी किती ?

 
 
 
 

8. सच्चरित्र – शब्दाचा विग्रह ओळखा.

 
 
 
 

9. विसंगत पर्याय निवडा.

 
 
 
 

10. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

11. एका आयताची परिमिती 64 सेमी असून त्याची लांबी 18 सेमी आहे तर त्या आयताचे क्षेत्रफळ ……… चौसेमी आहे.

 
 
 
 

12. वेगळे पद ओळखा.
ACB DEF GIH JLK MON

 
 
 
 

13. 7 सेमी बाजू असलेल्या घनाचे एकूण पृष्ठफळ किती ?

 
 
 
 

14. भाववाचक नामांचा गट ओळखा.

 
 
 
 

15. कधीही नष्ट न होणारे’ या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

20 thoughts on “Police Bharti Exam 33”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!