Police Bharti Exam 33

1. सच्चरित्र – शब्दाचा विग्रह ओळखा.

 
 
 
 

2. भाववाचक नामांचा गट ओळखा.

 
 
 
 

3. खालील पर्यायातून विसंगत पर्याय निवडा.

 
 
 
 

4. 7 सेमी बाजू असलेल्या घनाचे एकूण पृष्ठफळ किती ?

 
 
 
 

5. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

6. जर D = 6
DO =10
DON =13 तर ON = ?

 
 
 
 

7. विसंगत पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. 66 ते 70 या क्रमवार संख्यांची सरासरी किती ?

 
 
 
 

9. लॅक्‍टिक ऍसिड …. मध्ये असते

 
 
 
 

10. स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी खालीलपैकी कोणत्या समाजाची स्थापना केली होती?

 
 
 
 

11. एका आयताची परिमिती 64 सेमी असून त्याची लांबी 18 सेमी आहे तर त्या आयताचे क्षेत्रफळ ……… चौसेमी आहे.

 
 
 
 

12. वेगळे पद ओळखा.
ACB DEF GIH JLK MON

 
 
 
 

13. एक बस ताशी 80 किमी वेगाने साडेचार तासात काही अंतर जाते जर बसचा वेग 15 टक्क्याने कमी केला तर ती तेवढ्याच वेळात किती अंतर पार करेल?

 
 
 
 

14. कधीही नष्ट न होणारे’ या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द निवडा.

 
 
 
 

15. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चीनचा जगात कितवा क्रमांक लागतो?

 
 
 
 

Question 1 of 15मित्रांनो , आजची टेस्ट तुम्हाला कशी वाटली? तुम्ही या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स घेतले नक्की Comment करून कळवा

20 thoughts on “Police Bharti Exam 33”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!

वर्षभरातील सर्व टेस्ट फक्त 99 रुपयात!