Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

General Knowledge Mix Test 82 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 82

1. योग्य विधान निवडा.
1)सिल्वर या मूलद्रव्याची संज्ञा Ag आहे.
2)सिल्वर या मूलद्रव्याची संज्ञा S आहे.

 
 
 
 

2. पृथ्वीवर …….. भूभाग आणि ……. पाणी आहे.

 
 
 
 

3. शिवाजी विद्यापीठ कोणत्या वर्षी स्थापन करण्यात आले?

 
 
 
 

4. गटविकास अधिकाऱ्यावर नजिकचे नियंत्रण कोणाचे असते?

 
 
 
 

5. N.P.C.I म्हणजे –

 
 
 
 

6. महाराष्ट्राच्या उत्तरेस असलेली राज्य पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

7. सात बेटांचे शहर अशी ओळख कोणत्या जिल्ह्याची आहे?

 
 
 
 

8. बीड जिल्ह्यात खालीलपैकी कोणते ज्योतिर्लिंग आहे?

 
 
 
 

9. चांदा हे ………. जिल्ह्याचे जुने नाव होते.

 
 
 
 

10. सूर्यमालेतील सर्वात तेजस्वी ग्रह ……… हा आहे.

 
 
 
 

11. जठर रसामध्ये विरल ……….. असते.

 
 
 
 

12. भारतीय राज्यघटना दुरुस्ती प्रक्रियेत ….. चा सहभाग असतो.

 
 
 
 

13. खाली दिलेल्या पैकी कोणत्या देशाचे चलन रुपया हे आहे?

 
 
 
 

14. भारतातील पहिला व आशियातील सर्वात मोठा खत कारखाना कोणत्या राज्यात आहे?

 
 
 
 

15. डॉ.आंबेडकर हे खालीलपैकी कोणत्या वृत्तपत्राचे संपादक होते.

 
 
 
 

16. खालीलपैकी कोणता यवतमाळ जिल्ह्याच्या शेजारील जिल्हा आहे ?

 
 
 
 

17. महाराष्ट्रात पर्यटन सुविधा देण्यासाठी तसेच पर्यटन विकासाचे काम करण्यासाठी कोणत्या मंडळाची स्थापना करण्यात आली?

 
 
 
 

18. रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणती खनिज संपत्ती आढळते?

 
 
 
 

19. गटविकास अधिकाऱ्याची नेमणूक कोणाकडून केली जाते?

 
 
 
 

20. कार्यकाळ सांगा.
विधानपरीषद –

 
 
 
 

Question 1 of 20


या आधी झालेल्या टेस्ट

19 thoughts on “General Knowledge Mix Test 82 | सामान्य ज्ञान टेस्ट 82”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!