Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 95 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

3. जाऊ या शब्दाचे अनेकवचनी रूप काय आहे ?

 
 
 
 

4. ऋतुजा पेन्सिलने चित्र काढते. या वाक्यातील पेन्सिलने या शब्दाला कोणत्या विभक्तीचा प्रत्यय लागला आहे ?

 
 
 
 

5. पहाटेच्या वेळी मी गणिताची सूत्रे पाठ करतो किंवा इंग्रजी व्याकरणाचा सराव करतो. – वाक्याचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

6. अनंतरावांनी भल्या मोठ्या खोक्यातून छोटा टी.व्ही घरी आणला म्हणतात ना –

 
 
 
 

7. चुकीचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

8. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?
तोंडाला पाने पुसणे.

 
 
 
 

9. सकाळच्या वेळी प्राजक्ताची फुले अंगणात पडलेली असतात.- या वाक्यातील उद्देश्य कोणते ?

 
 
 
 

10. चंद्रशेखर – या शब्दाचा समास ओळखा.

 
 
 
 

11. पर्यायातून शुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

12. खालीलपैकी कोणता शब्द सोने या शब्दाचा समानार्थी शब्द नाही ?

 
 
 
 

13. खाली दिलेल्या अलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय होतो?
चर्पटपंजरी

 
 
 
 

14. उपसर्गसाधित शब्द निवडा.

 
 
 
 

15. मुलाफुलांचे कवी म्हणून खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

12 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 95 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!