Marathi Practice Question Paper 96 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

2. भान्वीश्वर या शब्दाची संधी सोडवा.

 
 
 
 

3. चौदावे रत्न : मार : : पांढरा परीस : ?

 
 
 
 

4. प्रयोग ओळखा.
तिचे भाषण लिहून झाले.

 
 
 
 

5. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) क्ष् ज्ञ् ही संयुक्त व्यंजने आहेत.
विधान 2) श् स् ष् ही मृदू व्यंजने आहेत.
विधान 3) ग् ढ् द् ही मृदू व्यंजने आहेत.

 
 
 
 

6. शब्दसमूहाबद्दल शब्द सांगा.
अतिशय लवकर रागवणारा.

 
 
 
 

7. नत्र तत्पुरूष समासाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

8. मी रोज सकाळी फिरण्यासाठी जात असे. – वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

9. उद्गार चिन्हाचा वापर केव्हा केला जातो ?

 
 
 
 

10. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
भरवश्याच्या ………….. टोणगा.

 
 
 
 

11. अलंकार ओळखा.
ही दोरी आहे की साप ?

 
 
 
 

12. केशवसुत या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

13. मराठी उपसर्ग लागून तयार झालेला उपसर्गघटित शब्द निवडा.

 
 
 
 

14. सारखे गुणधर्म असलेल्या अनेक घटकांच्या एकत्रित समूहाला दिलेल्या नावाला …………….. नाम असे म्हणतात.

 
 
 
 

15. तो लवकर घरी परत आला तर आई का रागवेल ? – या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

28 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 96 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!