Marathi Practice Question Paper 96 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. भुंगा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे ?

 
 
 
 

2. केशवसुत या टोपण नावाने खालीलपैकी कोणाला ओळखले जाते ?

 
 
 
 

3. उद्गार चिन्हाचा वापर केव्हा केला जातो ?

 
 
 
 

4. अलंकार ओळखा.
ही दोरी आहे की साप ?

 
 
 
 

5. चौदावे रत्न : मार : : पांढरा परीस : ?

 
 
 
 

6. तो लवकर घरी परत आला तर आई का रागवेल ? – या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

7. नत्र तत्पुरूष समासाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

8. योग्य विधान निवडा.
विधान 1) क्ष् ज्ञ् ही संयुक्त व्यंजने आहेत.
विधान 2) श् स् ष् ही मृदू व्यंजने आहेत.
विधान 3) ग् ढ् द् ही मृदू व्यंजने आहेत.

 
 
 
 

9. मराठी उपसर्ग लागून तयार झालेला उपसर्गघटित शब्द निवडा.

 
 
 
 

10. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
भरवश्याच्या ………….. टोणगा.

 
 
 
 

11. प्रयोग ओळखा.
तिचे भाषण लिहून झाले.

 
 
 
 

12. शब्दसमूहाबद्दल शब्द सांगा.
अतिशय लवकर रागवणारा.

 
 
 
 

13. मी रोज सकाळी फिरण्यासाठी जात असे. – वाक्याचा काळ ओळखा.

 
 
 
 

14. भान्वीश्वर या शब्दाची संधी सोडवा.

 
 
 
 

15. सारखे गुणधर्म असलेल्या अनेक घटकांच्या एकत्रित समूहाला दिलेल्या नावाला …………….. नाम असे म्हणतात.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

28 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 96 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!