Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 91 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. लाल रंगाचा गुलाब मला विशेष आवडतो. – उद्देश विस्तार ओळखा.

 
 
 
 

2. बटाटा’ हा ……… शब्द आहे.

 
 
 
 

3. खाली दिलेल्या वाक्याच्या शेवटी कोणते विरामचिन्ह वापरावे?
तु केव्हा आलीस

 
 
 
 

4. विग्रह ओळखा – चिंतातुर

 
 
 
 

5. सत्यासत्य’ या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. रंग जाणे रंगारी – या म्हणीचा अर्थ काय होतो?

 
 
 
 

7. शब्दशक्ती एकूण किती आहे?

 
 
 
 

8. सुविख्यात या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द –

 
 
 
 

9. पूर्ण भूतकाळाचे वाक्य निवडा.

 
 
 
 

10. दिलेला वाक्प्रचार पूर्ण करा.
जीवाची ……… करणे.

 
 
 
 

11. कोणत्या अलंकारात एकच शब्द दोन अर्थांनी वापरला जातो?

 
 
 
 

12. समानार्थी शब्द ओळखा.
मुलगी

 
 
 
 

13. खालीलपैकी कोणता शब्द द्विगु समासाचे उदाहरण आहे ?

 
 
 
 

14. पर्यायातून अर्धस्वर निवडा.

 
 
 
 

15. दिलेल्या पर्यायातून अशुद्ध शब्द निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

मराठी विषयाच्या आणखी टेस्ट
मराठी – प्रकरणानुसार टेस्ट

43 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 91 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!