Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 123 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. वाटाघाटी या शब्दाबद्दल योग्य तो शब्दसमूह पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

2. पर्यायातील कोणता शब्द व्याकरणदृष्ट्या बरोबर आहे ?

 
 
 
 

3. पर्यायी उत्तरातील मराठी उपसर्ग असलेला शब्द निवडा.

 
 
 
 

4. कर्णाचा अवतार : उदार मनुष्य : : अरण्यरुदन : ?

 
 
 
 

5. खालीलपैकी कोणत्या वर्णाला स्वतंत्र उभा दंड आहे ?

 
 
 
 

6. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
वाघ म्हटला तरी खातोच आणि ………. म्हटले तरी खातोच.

 
 
 
 

7. सत् + चरित्र हा कोणत्या शब्दाचा संधियुक्त विग्रह आहे ?

 
 
 
 

8. समाहार द्वंद समासाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

9. आभाळाला कवेत घेणे – या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो?

 
 
 
 

10. योग्य विधान निवडा.

 
 
 
 

11. खालीलपैकी कोणते रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय नाही ?

 
 
 
 

12. बाबा शेतात जातात आणि संपूर्ण शेताला फेरफटका मारतात – या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

 
 
 
 

13. अरेच्या हे ………… केवलप्रयोगी अव्यय आहे.

 
 
 
 

14. इंदू हा खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे?

 
 
 
 

15. स्थितीदर्शक भाववाचक नामाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

46 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 123 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!