Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 104 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. गटात न बसणारा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

2. तोंड या शब्दाचे अनेकवचनी रूप …….. तोंडे आहे.

 
 
 
 

3. अपूर्ण वर्तमानकाळाचे उदाहरण निवडा.

 
 
 
 

4. आरती प्रभू या नावाने काव्यलेखन करणारे कवी कोण ?

 
 
 
 

5. कुत्रा या शब्दाचे तृतीयांत रूप ओळखा.

 
 
 
 

6. पर्यायी उत्तरांतील कोणत्या शब्दाचे सामान्य रूप होत नाही ?

 
 
 
 

7. गावातील काही लोक नेहमी फुशारकी मारतात.
– या वाक्यातील धर्मवाचक नाम ओळखा.

 
 
 
 

8. बिनभाड्याचे घर या आलंकारिक शब्दाचा अर्थ काय होतो?

 
 
 
 

9. खालीलपैकी समाहार द्वंद्व समासाचे उदाहरण कोणते ?

 
 
 
 

10. किल्ल्यांचा : जुडगा : : वेलींचा : ?

 
 
 
 

11. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
झाकली मूठ …….. लाखाची

 
 
 
 

12. संधीफोडीबद्दल चुकीची जोडी निवडा.

 
 
 
 

13. उद्धृत करणे म्हणजे काय ?

 
 
 
 

14. एखाद्या वस्तूवरील आपला हक्क सोडणे. – या अर्थाचा वाक्प्रचार पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

15. पर्यायोक्ती या अलंकराचे लक्षण काय आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

19 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 104 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!