Free :
  • या सर्व टेस्ट मिळवा अगदी फ्री आपल्या अँप मध्ये ... Free PDF, Free Test, Free Classes

Marathi Practice Question Paper 107 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?
काट्याचा नायटा होणे

 
 
 
 

2. अयोग्य जोडी निवडा.

 
 
 
 

3. पर्वत या नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

4. मला परवानगी दिली तर मी बाहेर जाईन.- या वाक्याचे
केवलवाक्य पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

5. रिकामटेकडा हा ………….. शब्द आहे.

 
 
 
 

6. शुध्द शब्दाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. मालक तेवढी सुट्टी मंजूर करा.- या वाक्यातील
क्रियापदाच्या रूपावरून कोणता अर्थ व्यक्त होतो.

 
 
 
 

8. संयुक्त स्वरांचा गट निवडा.

 
 
 
 

9. आहे ताजमहल एक जगती तोच त्याच्यापरी – अलंकार ओळखा.

 
 
 
 

10. पद्धतीनुसार – या शब्दाची योग्य संधी फोड शोधा.

 
 
 
 

11. सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.
जी

 
 
 
 

12. कडकडाट खळखळाट सळसळ टिकटिक हे शब्द शब्दांच्या कोणत्या प्रकारात मोडतात ?

 
 
 
 

13. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
…………. शेत खाल्ले ना पाप ना पुण्य

 
 
 
 

14. लंबोदर या सामासिक शब्दाचा योग्य समासविग्रह कोणता ?

 
 
 
 

15. मुलाफुलांचे कवी अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या कवीची आहे ?

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

22 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 107 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!