Marathi Practice Question Paper 107 [ मराठी सराव परीक्षा ]

1. मालक तेवढी सुट्टी मंजूर करा.- या वाक्यातील
क्रियापदाच्या रूपावरून कोणता अर्थ व्यक्त होतो.

 
 
 
 

2. रिकामटेकडा हा ………….. शब्द आहे.

 
 
 
 

3. अयोग्य जोडी निवडा.

 
 
 
 

4. खाली दिलेल्या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय होतो ?
काट्याचा नायटा होणे

 
 
 
 

5. मला परवानगी दिली तर मी बाहेर जाईन.- या वाक्याचे
केवलवाक्य पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

6. शुध्द शब्दाचा पर्याय निवडा.

 
 
 
 

7. पद्धतीनुसार – या शब्दाची योग्य संधी फोड शोधा.

 
 
 
 

8. पर्वत या नामाचे अनेकवचनी रूप पर्यायातून निवडा.

 
 
 
 

9. सर्वनामाचा प्रकार ओळखा.
जी

 
 
 
 

10. संयुक्त स्वरांचा गट निवडा.

 
 
 
 

11. लंबोदर या सामासिक शब्दाचा योग्य समासविग्रह कोणता ?

 
 
 
 

12. आहे ताजमहल एक जगती तोच त्याच्यापरी – अलंकार ओळखा.

 
 
 
 

13. कडकडाट खळखळाट सळसळ टिकटिक हे शब्द शब्दांच्या कोणत्या प्रकारात मोडतात ?

 
 
 
 

14. मुलाफुलांचे कवी अशी ओळख खालीलपैकी कोणत्या कवीची आहे ?

 
 
 
 

15. खाली दिलेली म्हण पूर्ण करा.
…………. शेत खाल्ले ना पाप ना पुण्य

 
 
 
 

Question 1 of 15


आजच्या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स मिळाले ? मला कमेंट करून सांगा बरं ..

22 thoughts on “Marathi Practice Question Paper 107 [ मराठी सराव परीक्षा ]”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Don`t copy text!